Mielipiteet

Sari Raution mielipide: Yleiskaava kattaa kantakaupungin - Hämeensaaren rannat säilyvät virkistyskäytössä

Hämeensaaren rannat, kuten juuri uudistettu uimaranta, säilyvät avoimessa virkistyskäytössä. Kuva: Pekka Rautiainen
Hämeensaaren rannat, kuten juuri uudistettu uimaranta, säilyvät avoimessa virkistyskäytössä. Kuva: Pekka Rautiainen

Kantakaupungin asukasyhdistys otti kantaa Hämeensaaren suunnitelmiin (HäSa 22.1.). Kirjoituksen mielipiteisiin en ota kantaa, mutta yleiskaavoituksen osalta kirjoitus antaa virheellistä tietoa, joten korjataan se väärinkäsitysten välttämiseksi.

Kantakaupungin yleiskaava 2035 on hyväksytty jo puolitoista vuotta sitten, ja hyvä niin, kaupunki on siis kehittynyt eteenpäin.

Kantakaupunkiin kohdistuu merkittäviä rakentamispaineita, mutta alueen yleiskaavat olivat osin vanhentuneita.

Päälinjat vuosikymmeniksi

Tämän vuoksi kantakaupunkiin laadittiin uusi yleiskaava, jossa ratkaistiin kaupunkirakenteen kehityksen päälinjat seuraaviksi vuosikymmeniksi. Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena ja se kattaa koko kantakaupungin.

Kaava on sisällöltään aikaisempia strategisempi ja yleispiirteisempi osoittaen enemmän tahtotilaa kuin aikaisemmat aluevaraustyyppiset yleiskaavat.

Lainvoima vuonna 2018

Yleiskaavassa otetaan kuitenkin selkeästi kantaa alueiden jatkokäyttöön osoittamalla mm. uudisrakennusalueet, tiivistyvät alueet, muutosalueet, vapaa-ajan, virkistyksen ja suojelun alueet sekä viheralueet sekä tärkein katu- ja tieverkko liittymineen.

Kantakaupungin yleiskaava on saanut lainvoiman 29.9.2018. Hämeensaaren suunnitelmat ja kaavoituksen eteneminen on täysin yleiskaavan ja myös ohjeellisen Engelinrannan osayleiskaavien mukaista toimintaa.

Keskustavisio 2035 on sekin hyväksytty valtuustossa, ja senkin mukaan alue on asumisen, virkistyksen ja keskustatoimintojen aluetta.

Hämeenkaaren kaava voimassa

Hauska yksityiskohta alueen kaavoissa on se, että jo puretun Hämeenkaaren asemakaava on edelleen voimassa, ja sehän on liikuntahallin mahdollistava kaava.

Yleiskaavan mukaan rannat säilyvät avoimena virkistysalueena. Viime kesänä valmistunut uimahallin ranta onkin jo nyt erittäin viehättävä ja kehittynyt hyvin eteenpäin.

Terveellinen, turvallinen, kaunis ja elinvoimainen kaupunki nykyisille ja tuleville asukkaille syntyy yhteistyöllä kehittäen.

Menot