fbpx
Mielipiteet

Suomi-rata oy:n vastaus mielipidekirjoitukseen: Tutkimme kahta eri linjausvaihtoehtoa – Tietoa hankkeesta on saatavilla

Hankeyhtiö Suomi-rata oy tutkii nykyiselle pääradalle tehtävien oikaisujen ja lisäraiteiden sekä kokonaan uuden radan eli niin kutsutun suurnopeusradan vaikutuksia. Kuva: Toni Forssell

Kari Mustonen kirjoitti Hämeen Sanomien Mielipide-osiossa 30.6. pääradan liikennehäiriöistä juhannuksen jälkeen sekä otti kantaa myös Suomiradan suunnittelun etenemiseen ja hankkeesta viestimiseen.

Mustonen kirjoittaa, että suunnittelu on ulkoistettu hankeyhtiölle ja siksi tiedon hankkiminen yhtiön asioista on yleensä vaikeampaa kansalaisille verrattuna siihen, että suunnittelua tekisi julkinen liikenneviranomainen.

 

Ratalaki säätelee yleis- ja ratasuunnitelmien laatimista. Laki velvoittaa järjestämään vuorovaikutuksen ja osallistumisen ratahankkeiden suunnittelun aikana, riippumatta siitä tekeekö suunnittelua hankeyhtiö tai muu taho. Suomi-rata Oy:n suunnittelun etenemistä taustoitetaan hankkeen verkkosivuilla (suomirata.fi), sosiaalisen median kanavissa (Twitter, Linkedin, Facebook) sekä erilaisissa tapaamisissa ja tilaisuuksissa eri sidos- ja kohderyhmille.

Hankkeen suunnitteluvaihe määrittelee viestinnän keinoja ja määrää. Esimerkiksi Lentoradan osalta ympäristövaikutusten arvioinnin ja linjaussuunnittelun alkaminen syksyllä tuo mukanaan myös aktiivisen vuorovaikutteisen viestinnän.

 

Suomi-rata Oy on hankeyhtiö, jonka tehtävänä on suunnitella noin tunnin yhteys Tampereen ja Helsingin välille sisältäen raideyhteyden Helsingistä Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kaukoliikenteen raideverkkoon (niin kutsuttu Lentorata). Tavoitteena on poistaa raideliikenteen pullonkauloja, lyhentää matka-aikoja, kasvattaa työssäkäyntialueita, tuoda lisäkapasiteettia ja samalla tukea siirtymää ympäristöystävälliseen raideliikenteeseen.

Suomirata tutkii parhaillaan eri vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Tutkimme nykyiselle pääradalle tehtävien oikaisujen ja lisäraiteiden sekä kokonaan uuden radan eli niin kutsutun suurnopeusradan vaikutuksia.

 

Vaikutusten arviointi vaihtoehtojen välillä on vielä kesken. Julkaisemme kaikkien eri selvitysten tulokset alkusyksystä kootusti ja samanaikaisesti. Tavoitteena on tuoda tulokset esille kattavasti Suomi-rata Oy:n osakkaiden päätöksentekoa varten.

Kumpikin vaihtoehto lisäisi tavara- ja henkilöliikenteen kapasiteettia. Jo tehtyjen selvitysten pohjalta voidaan todeta, että suurnopeusrata olisi nopeampi vaihtoehto, mikä myös lisäisi raideliikenteen houkuttelevuutta ja junamatkustajien kokonaismäärää. Suurnopeusrataa voitaisiin rakentaa ja liikennöidä erillään muusta rataverkosta.

Pääradan kehittämisvaihtoehdossa oikaisujen ja lisäraiteiden rakentaminen kestäisi vuosia, ja rakentamisen aikaiset vaikutukset olisivat merkittäviä.

 

Päädytään jatkosuunnittelussa kumpaan vaihtoehtoon tahansa, on tärkeää, että pääradan kunnossapidosta ja perusparantamisesta huolehditaan jatkossakin.

Uusi suurnopeusrata tarjoaisi pääradan rinnalle nopean yhteyden Helsinki–Tampere-välille. Nopean yhteyden vaikutukset ulottuisivat koko pääradan vaikutusalueelle, aina Ouluun saakka. Lisääntyvä raidekapasiteetti parantaisi myös pääradan palvelutasoa, toisi lisää vuoroja ja vähentäisi sen häiriöherkkyyttä.

Lisää aiheesta: Hämäläiset kansanedustaja: Nykyisen pääradan kehittäminen on järkevin raideinvestointi

Menot