fbpx
Mielipiteet

Tarja Filatov (sd.) korjaa Timo Heinosta (kok.): Hallitus ei ole korottamassa polttoaineveroa

Hämeenlinnalaisen kylmäaseman tankkauspiste pistooleineen kesäkuussa vuonna 2018. Kuva: Tomi Vesaharju
Hämeenlinnalaisen kylmäaseman tankkauspiste pistooleineen kesäkuussa vuonna 2018. Kuva: Tomi Vesaharju

Hallituksen tavoitteena on vähentää päästöjä tukemalla ja kannustamalla ihmisiä kestävien liikkumismuotojen pariin, ei lopettamalla autoilua. Tarkoituksena on edistää muun muassa fossiilisten polttoaineiden korvaamista, autokannan uudistumista sekä liikennejärjestelmän tehostumista monipuolisen keinovalikoiman avulla.

Kansanedustaja Timo Heinonen kirjoitti kolumnissaan (HäSa 13.3.) autoiluun ja verotukseen liittyviä väitteitä, joita haluaisin oikaista.

Ruuhkamaksulain valmistelu ei ole käynnistynyt

Heinonen kirjoitti, että hallitus olisi valmistelemassa tie- ja ruuhkamaksuja. Väite ei pidä paikkaansa. Hallituksen on tarkoitus säätää laki, joka mahdollistaisi kunnille ruuhkamaksujen käyttöönoton, mutta lain valmistelu ei ole vielä käynnistynyt.

Käytännössä tällainen malli voisi tulla käyttöön lähinnä pääkaupunkiseudulla, jos pääkaupunkiseudun kunnat haluavat ottaa ruuhkamaksut käyttöön. Asia on siis kuntien itsensä, ei hallituksen, päätettävissä.

Mielestäni Hämeessä ruuhkamaksuja ei kannata ottaa käyttöön, koska täällä oman auton käyttö on lähes välttämätöntä harvemman asutuksen vuoksi.

Elokuisen korotuksen vaikutus oli pieni

Heinonen viittaa kolumnissaan elokuussa tehtyyn polttoaineveron korotukseen. Sen vaikutus teollisuuden kustannuksiin on pieni ja välillinen, valtiovarainministeriön arvion mukaan noin 0,03 prosenttia suhteessa tehdasteollisuuden kokonaiskustannuksiin. Tavallisen kansalaisen näkökulmasta polttoaineen hinta ei noussut korotuksen myötä enempää kuin ruokakorin hinta. Uusia korotuksia ei ole tulossa.

Raakaöljyn kallistuminen nostanut hintoja

Polttoaineiden hinnat ovat nousseet tämän vuoden alussa, mutta se johtuu käytännössä raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen noususta. Maailmanmarkkinahinnat eivät ole hallituksen päätettävissä. Vuoden alusta voimaan astuneen parafiinisen dieselin verotuen alennuksen vaikutus dieselin hinnan nousuun on vain noin sentin litralta.

Biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen korotuksen päätti edellinen hallitus Petteri Orpon (kok.) johdolla.

Liikennepäästöjen vähentämiseen on sitouduttu

Kaikki puolueet ovat hyväksyneet jo edellisellä hallituskaudella vastuulliset ilmastotavoitteet osana valtioneuvoston selontekoa Kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030. Liikenteellä on suuri rooli kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa. Tästä syystä puolueet ovat yhteisesti sitoutuneet puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä.

Hallitukselle ja sosialidemokraateille on tärkeää, että liikenteen päästöjä vähennetään sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti. Autoilua ei pyritä lopettamaan, vaan lähtökohtana on luoda ihmisille ja yrityksille kannusteita ohjata liikkumistaan kestävämpään suuntaan.

Menot