Mielipiteet

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Hämeenlinna-rahaston varat eivät ole häviämässä

Kuva: -
Kuva: -

Hämeen Sanomat otsikoi uutisensa 27.5. tarkastuslautakunnan järjestämästä tiedotustilaisuudesta tavalla, joka saattoi johtaa lukijoita harhaan Hämeenlinna-rahaston tilanteesta.

Verkkouutisen otsikossa kerrottiin, että ”Hämeenlinna-rahasto sulaa” ja printtilehden ingressissä kerrottiin, että ”rahastokin syödään”, mikä synnyttää mielikuvan, että rahaston varat häviäisivät tai rahasto lakkaisi olemasta. Tämä ei ole totta.

Kaupunginjohtaja sanoi päinvastaista

Itse uutisessa kaupunginjohtaja Timo Kenakkala (päinvastoin otsikointia) kommentoi, että ”Hämeenlinna-rahastoa ei pureta, vaan alijäämät pyritään kattamaan toiminnallisesti”.

Hämeenlinnan kaupunki ei ole tehnyt päätöksiä tai edes suunnittele rahaston varojen käyttöä alijäämien kattamiseen.

Rahaston käyttö määritellään sen säännöissä

Rahaston säännöissä määritellään tarkasti, mihin varoja voidaan käyttää (esim. heikkokuntoisten rakennusten alaskirjausten ja purkukustannusten katteeksi, kuten vuoden 2018 tilinpäätöksessä on tehty).

Arviointikertomuksessa ja tiedotustilaisuudessa tarkastuslautakunta otti todellisuudessa kantaa Hämeenlinna-rahaston kirjanpidollisen arvon vaikutukseen ja sen huomioimiseen ns. kriisikuntakriteereitä arvioitaessa, mikä ei käy tarpeellisella tavalla selville Hämeen Sanomien uutisoinnista.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on 28.8.2018 antanut lausunnon ylijäämä- ja alijäämäerien tulkinnasta, jonka mukaan kunnan taseeseen merkityt rahastot (pl. arvonkorotusrahastot) huomioidaan kriisikuntakriteerejä tarkasteltaessa alijäämää pienentävinä erinä, koska ne ovat luonteeltaan tuloksenkäsittelyeriä.

Kirjanpidollinen arvo on 67,2 miljoonaa euroa

Hämeenlinna-rahaston kirjanpidollinen arvo on vuoden 2019 tilinpäätöksessä 67,2 miljoonaa euroa, ja sen ansioista kaupunki välttää toistaiseksi kuntalain mukaiseen arviointimenettelyyn joutumisen kattamattomien alijäämien vuoksi.

Hämeenlinna-rahaston pääomaan ei aiota siis kajota, eikä se rahaston sääntöjen mukaan ole suoraan alijäämien kattamiseksi edes mahdollista.

 

Lue myös: Hämeenlinna-rahasto sulaa (27.5.2020)

Päivän lehti

13.7.2020