Mielipiteet

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja: Linja-autoaseman tontinluovutuksen esteellisyysselvitys tehtiin riippumattomuusvaatimusten mukaan

Hämeenlinnan linja-autoaseman kortteliin valmistellaan uudisrakentamista. Asemakaavan muutos sallii tontille neljän uuden kerrostalon rakentamisen. Kuva: Riku Hasari
Hämeenlinnan linja-autoaseman kortteliin valmistellaan uudisrakentamista. Asemakaavan muutos sallii tontille neljän uuden kerrostalon rakentamisen. Kuva: Riku Hasari

Perussuomalaisten valtuustoryhmän mielipidekirjoituksen (26.6.2020) mukaan selvitystä linja-autoaseman tontinluovutuskilpailuun liittyen ei olisi tehty riippumattomasti eikä se siten olisi luotettava. Perusteena väitteelle perussuomalaisten valtuustoryhmä ilmoittaa sen, että selvityksen teki kaupungin pitkäaikainen tilintarkastusyhteisö BDO.

Selvityksen tilaaminen kaupungin tilintarkastusyhteisöltä ei ole vaarantanut selvityksen riippumattomuutta.

Ensinnäkin, tilintarkastusala on laajalti säänneltyä. Tilintarkastuslaki velvoittaa tilintarkastajan noudattamaan työssään hyvää tilintarkastustapaa, jonka noudattamista valvotaan viranomaisten toimesta.

Toiseksi, selvitystä koskevan toimeksiannon suoritti tilintarkastusyhteisön palveluksessa oleva lakimies, ei tilintarkastaja.

Toimeksiannon tehnyt lakimies käytti selvityksen tekemisessä kaupungin tarkastuspäällikön toimittamaa sähköistä aineistoa, joka sisälsi muun muassa kaupunginhallituksen ja valtuuston asiaa koskevat päätöspöytäkirjat, tuomariston avauspöytäkirjat 1. ja 2. vaiheesta, tuomariston esityslistaehdotukset ja laatukriteeripisteytykset 1. ja 2. vaiheesta, kilpailijoiden kilpailuplanssit (Lohkot, Kotona taas, All Right!), tuomariston kokouspöytäkirjat 1. ja 2. vaiheesta, kilpailijoiden tekemät tarjoukset ynnä muuta aineistoa.

Toimitetun aineiston ja haastattelujen perusteella lakimies kokosi yksityiskohtaisen muistion, jossa mm. kilpailijoiden nimettömänä säilymisestä todettiin seuraavasti: ”Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa 1.2.2017 tuomaristo arvioi ja pisteytti ehdotukset kilpailuohjelmassa julkaistujen laatukriteereiden (osallistaminen, arkkitehtuuri ja toteutuskelpoisuus) perusteella. Tässä vaiheessa kilpailijoista tiedettiin vain nimimerkit. Tämän jälkeen parhaimpien ehdotusten tekijät Lohkot, Kotona taas ja All Right! kutsuttiin luottamukselliseen tuomariston johdolla 17.2.2017 pidettyyn neuvotteluun. Tällöin ehdotukset jättäneiden tarjoajien yritys sekä henkilöt tulivat tuomariston tietoon.”

Lisäksi muistion johtopäätöksissä todettiin, että apulaiskaupunginjohtajan ei katsottu olevan esteellinen osallistumaan suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuun liittyvään päätöksentekoon. Osa muistiosta on salattu julkisuuslain 24 §:n 1 mom. kohdan 20 nojalla (yksityinen liikesalaisuus) ja on sen takia ollut ainoastaan tarkastuslautakunnan saatavilla.

Päivän lehti

8.7.2020