Mielipiteet

Mielipide: Parolan lukion henkilöstökustannukset lähes ainoa mahdollinen säästökohde

Parolan lukio on toiminut muutamia vuosia osana Tavastian lukioliikelaitosta. Nyt on esille noussut lukion lakkauttaminen osana Hattulan kunnan säästötoimia. Kuvaaja: Markku Tanni

Koulutuskuntayhtymä Tavastia ei ota kantaa Parolan lukion mahdolliseen lakkauttamiseen, eikä kuntayhtymä ole ollut asiassa aloitteellinen.

Kuntayhtymä tekee päätöksen lukioverkon muutoksesta vasta sen jälkeen, mikäli Hattulan kunta tekee sille esityksen asiasta.

Ilman hyvää yhteistyötä Hattulan kunnan kanssa lukiokoulutuksen järjestäminen on käytännössä mahdotonta, sillä Parolan lukio toimii kunnan omistamassa kiinteistössä ja Hattulan kunta rahoittaa suoraan kolmanneksen Parolan lukion kustannuksista (n. 2400 euroa opiskelijalta).

Petäjäveden lukion rehtori Ville Metsäpelto esitti 18. helmikuuta pidetyssä Hattulan lukiokoulutusta koskevassa tilaisuudessa (HäSa 19.2.) Hattulan lukiokoulutuksen järjestämisestä väitteitä, jotka olivat monilta osin virheellisiä.

Metsäpelto kehotti selvittämään voisiko toiminnan eriyttää taas kunnan omaksi toiminnaksi, jolloin kunta voi itse säädellä lukion budjettia ja vaikuttaa menoihin.

Kuntayhtymä neuvottelee vuosittain niin Hattulan kunnan, kuin Hämeenlinnan kaupungin kanssa lukiokoulutuksen toteutuksesta ja laajuudesta. Neuvotteluissa käydään tarkasti läpi myös seuraavan vuoden arvioidut tulot ja menot.

Kyseinen sopimus hyväksytään vuoden lopussa kunnan sivistyslautakunnassa ja kuntayhtymän hallituksessa. Hattulan kunta pystyy näin itse vaikuttamaan Parolan lukion budjettiin ja sitä kautta lukion menoihin.

Parolan lukion erottaminen kuntayhtymästä ei siis tuo merkittävää muutosta tähän tilanteeseen.

Lukiokoulutuksen menoista 65 prosenttia on henkilöstökustannuksia ja 35 prosenttia muita kustannuksia, pääasiassa tilakustannuksia ja opiskelijoiden ruokailukustannuksia.

Kuntayhtymä ostaa nämä palvelut Parolan lukion osalta Hattulan kunnalta. Säästöt muiden kustannusten osalta tarkoittavat kunnan sisällä rahan siirtoa taskusta toiseen.

Henkilöstökustannukset ovatkin lähes ainoa mahdollinen säästökohde, mikä tarkoittaa käytännössä opetustuntien vähentämistä.

Viime neuvotteluissa Hattulan kunnan ja kuntayhtymän välillä sovittiinkin ns. tuntikehyksen pienentämisestä 20 tunnilla.

Metsäpelto ihmettelee kovasti, että tällainen toiminto ollaan luovuttamassa naapurikunnalle ison rahallisen panostuksen kanssa.

Parolan lukion mahdollisen lakkautuksen yhteydessä lukiokoulutuksen järjestämisestä vastaa Koulutuskuntayhtymä Tavastia kuten nytkin. Mikäli Parolan lukio lakkautetaan, Hattulan kunta säästää tällä hetkellä yli valtionosuuden maksamansa rahallisen osuuden.

Metsäpellon mukaan Tavastia tulisi myös todennäköisesti menettämään valtionosuutta n. 140 000 euroa Parolan lukion lakkautuksen yhteydessä.

Valtionosuusjärjestelmä on kuitenkin koulutuksen järjestäjäkohtainen, ei lukiokohtainen, eli Tavastian saamaan valtionosuuteen Parolan lukion lakkauttaminen ei vaikuta.

Päivän lehti

18.1.2020