fbpx
Mielipiteet

Tehynkin tulisi huomioida yhteiskunnan etu

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen. Kuva: Mauri Ratilainen

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kirjoittaa (HäSa 22.6.) sote-ulkoistusten heikentävän palvelujen laatua ja työntekijöiden asemaa. Rytkösen rajuilta väitteiltä puuttuvat perustelut.

Toisin kuin Rytkönen väittää, ulkoistaminen ei heikennä työntekijöiden asemaa. Työntekijöiden aiempi palkkataso säilyy ja jopa nousee ulkoistuksen yhteydessä. Monilla suuremmilla ulkoistuksilla on lisäksi vältetty kunnan ajautuminen kriisikuntamenettelyyn. Tällöin uhkana olisi kuntaliitos ja lähipalveluiden menettäminen. Ulkoistukset siis turvaavat paikalliset työpaikat ja palvelut.

 

Ikääntyneiden asumispalveluissa yksityisten palveluntuottajien laatu on laajasti tarkasteltuna kunnallista tuottajaa paremmalla tasolla. Tämä selviää THL:n Vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksen laatumittareista. Parannettavaakin on, ja tämän eteen tehdään jatkuvasti työtä.

Rytkönen esittää huolensa henkilöstön jaksamisesta ulkoistustilanteissa. Muutostilanteissa on oltava tarkkana, mutta esim. sairauspoissaoloja on yksityisellä sote-alalla julkista sektoria vähemmän. Yksityisellä sektorilla panostetaan merkittävästi myös koulutuksiin ja johtamisen kehittämiseen.

 

Rytkönen väittää, että Länsi-Pohjan yhteisyrityksessä ”kitsastellaan” erikoissairaanhoidon palkkatasossa. Todellisuudessa työnantaja on vain kieltäytynyt hyväksymästä Tehyn vaatimia ylisuuria lisäkorotuksia, jotka olisivat tulleet yleisen linjan mukaisten palkankorotusten päälle.

Rytkönen väittää, että sote-yritysten on huomioitava vain omistajien etu, ei yhteiskunnallista etua. Tämä on erikoinen väite, sillä ilman asiakkaiden ja henkilöstön etua ei synny vähääkään omistajien etua. Tämä näkyy yksityisen sektorin erittäin korkeana asiakastyytyväisyytenä. Onko yhteiskunnan etu unohtunut Tehyn puheenjohtajalta itseltään?

Menot