Mielipiteet

Teppo Turjan (ps.) mielipide: Kuka ei kelpaa yhteistyöhön? – Toivottavasta kyse ei ole vain vallanhalusta

Tältä näytti Hämeenlinnan kaupunginhallituksen kokoushuone tammikuussa vuonna 2011. Nyt etsitään taas täyttäjiä vastaaville paikoille. Kuva: Pirkko-Liisa Kastari
Tältä näytti Hämeenlinnan kaupunginhallituksen kokoushuone tammikuussa vuonna 2011. Nyt etsitään taas täyttäjiä vastaaville paikoille. Kuva: Pirkko-Liisa Kastari

Poliittisten ryhmien välisellä yhteistyöllä Hämeenlinnan taloudellisen kantokyvyn ja asukkaille tarjottavien palvelujen varmistamiseksi olisi keskeinen merkitys etenkin nyt, kun haasteet vaikuttavat äärimmäisiltä.

Yhteistyö on enemmän kuin ylevä sana. Sen tulee todentua rakenteissa, jotka osoittavat yhteistyön mahdolliseksi. Yhteistyötä ei synny sanelemalla saati jyräämällä. Todellisessa yhteistyössä kaikki kuuntelevat kaikkia, myös isot ja voimakkaat pieniä ja heikkoja.

Kaikille ryhmille mahdollisuus olla mukana

Esitin Hämeenlinnan poliittisille ryhmille jo kauan ennen vaaleja, että tulevalla valtuustokaudella kaikilla valtuustoryhmillä olisi äänivaltainen edustus kaupunginhallituksessa, myös pienimmillä.

Tällä varmistettaisiin, että kaupunginhallituksesta valmistellut pohjaesitykset saataisiin entistä riidattomammin ja mutkattomammin hyvässä ilmapiirissä hyväksytyiksi kaupunginvaltuustossa, kun kaikki ryhmät voisivat kokea aidosti olleensa mukana tehdyissä valinnoissa.

Ehdotukseni ei saanut kannatusta sen enempää muiden ryhmien taholla kuin varauksetta omassa ryhmässänikään. Se näet edellyttäisi, että suuret valtuustoryhmät, joiksi nyt katson kokoomuksen, sosiaalidemokraatit ja perussuomalaiset, malttaisivat luopua osasta vaalien niille sallimista hallituspaikoista esimerkiksi siten, että niillä kullakin olisi kaupunginhallituksessa kaksi jäsentä ja muilla yhdet. Suurin ryhmä ottaisi puheenjohtajalleen yhdennentoista paikan.

Lopullinen päätösvalta jää aina valtuustolle

Pääasialliseksi syyksi idealistisen ajatukseni vastustukselle on sanottu, että kansan vaaleissa ilmaisema tahto ei mallissa täysin toteutuisi. Tämä on tietenkin totta, mutta on muistettava, että lopullinen päätösvalta kuitenkin jää aina kaupunginvaltuustolle, jonka voimasuhteet vastaavat täsmälleen vaalien tulosta. Niinpä menettely oikeastaan korostaisi kaupunginvaltuuston asemaa suhteessa kaupunginhallitukseen.

Toivottavasti kyse ei ole vallanhalusta, joka tukeutuu käsitykseen oman ajattelun kiistattomasta ylivertaisuudesta. Kaikesta huolimatta pidän edelleen toteuttamiskelpoisena esittämääni poikkeuksellista tapaa rakentaa yhteistyölle todelliset edellytykset. Yhteistyöhän ei ole vain sana. Se on myös käytännön toimintaa ohjaava asenne.

Näinkö syntyy yhteistyötä, joka olisi aivan välttämätöntä?

Edellä todetun vuoksi oli hämmästyttävää lukea (HäSa 15.6.), että vaaleissa kaksi eniten ääniä saanutta puoluetta aikoo tavoitella kaupunginhallituksen yhdestätoista paikasta itselleen kahdeksaa, jolloin suoraviivaisesti ääniosuuksien mukaan kolmas puolue saisi loput kolme paikkaa ja muut eivät mitään.

Näinkö syntyisi yhteistyötä, joka etenkin nykytilanteessa olisi aivan välttämätöntä? Neljälle muulle valtuustoryhmälle jäisi ainoaksi vaikuttamismahdollisuudeksi kiistellä ratkaisuista valtuustokäsittelyssä.

Luottamuspaikkojen jakamiseen suhteellisessa vaalitavassa käytetään Suomessa d’Hondtin menetelmää, jonka myönnetään yleisesti suosivat suuria puolueita.

Kun sitä sovelletaan 11-henkisiin toimielimiin kuten kaupunginhallitukseen ja lautakuntiin, paikkajako Hämeenlinnan vaalitulosten perusteella muodostuu siten, että kokoomus saa 4, sosiaalidemokraatit 3, perussuomalaiset 2, vihreät 1 ja keskusta 1 paikkaa. Vasemmistoliitto ja kristillisdemokraatit jäisivät ilman äänivaltaista edustajaa ainakin kaupunginhallituksessa.

Olisi hyvä aika pysähtyä pohtimaan, mikä on yhteisen hyvinvoinnin kannalta tärkeää ja mikä ei. Olisi havahduttava huomaamaan, että kipeät ratkaisut hyväksyy helpommin, jos niiden välttämättömyyden on saanut itse todeta ja vahvistaa.

Vastenmieliset ratkaisut odottavat uusia päättäjiä joka tapauksessa, tahdommepa tai emme.

Lue myös: Perussuomalaiset haluaa paikan lisää Hämeenlinnan kaupunginhallitukseen (15.6.2021)

Menot