fbpx
Mielipiteet

Timo Kauniston ehdokasmielipide: Siirtomaksut ja kiinteistöverot on porrastettava

Sähkölinjaa uusittiin heinäkuussa vuonna 2017 Hämeenlinnassa. Kuva: Pekka Rautiainen
Sähkölinjaa uusittiin heinäkuussa vuonna 2017 Hämeenlinnassa. Kuva: Pekka Rautiainen

Suomi jakaantuu ja myös asumisen kustannukset jakautuvat. Metropoleissa kiinteistöjen arvot nousevat mutta jo Hämeenlinnan kaltaisissa maakuntakeskuksissa on vaikeuksia myydä asuntoja.

Kiinteistöjen käyttökuluista merkittäviä ovat sähkön siirtohinnat ja kiinteistövero. Ne ovat tunnottomia asuntojen arvojen laskulle tai kokonaiskäytölle. Sähkön siirrostakin ison osan muodostaa perusmaksu, joka lankeaa, vaikka sähköä ei kuluisi lainkaan.

Ongelman ytimessä on monta epätervettä kehityssuuntaa. Pääkaupunkiseudun kasvattaminen metropolipolitiikkaa kiihdyttäen eriarvoistaa Suomea. Helsinki sumppuuntuu ja muu maa näivettyy. Kysymys ei ole luonnonlaista vaan muuttoliikettä kiihdytetään myös poliittisin päätöksin.

Pääkaupunkiseudun asunto- ja väyläpolitiikkaan on ohjattu miljardeja yhteistä rahaa viimeisen vuosikymmenen aikana. On synnytetty tukipumppu, jolla rahoitetaan sekä betonirakentamista että vuokra-asumista.

Sähkömarkkinoiden kilpailu on alentanut itse sähkön hintaa mutta sähköverkkojen myynti ulkomaalaisomistukseen ja verkon kaapelointi nostavat siirron hintaa.

Kantaverkot myi aikoinaan Kataisen-Rinteen hallitus. Hinnannousua on saatu rajoitettua Sipilän hallituksen aikana lakia kiristämällä, mutta suunta on silti kohtuuton.

Asumisen kahtiajako vaatii myös maksujen ja verojen kohtuullistamista poismuuttoalueilla. On selvää, että maaseudulla kiinteistövero on puhtaasti tapa kerätä rahaa kunnan palvelujen rahoittamiseen.

Kiinteistövero perustuu asunnon kokoon ja arvoon, mutta laskentaperusteet vanhenevat nopeasti. Maaseudun asutuksen kannalta olisi tärkeää, että kiinteistöveroa voitaisiin porrastaa syrjäisyyden ja arvonalennuksen perusteella.

Kanta-Hämeen mahdollisuuksia ovat monipaikkaisuus asuinmuotona ja etätyö. Olisikin järkevää, että kiinteistöveroa liudennettaisiin käytön perusteella. Uusiutuvalla energialla lämpiävä puutalo voisi saada ilmastoperustein verosta helpotusta.

Myös sähkön siirtohinnoittelua on syytä järkevöittää ja porrastaa.

Kiinteistöjen sähköhuollon perusmaksuja pitäisi tarkastella osin käytön mukaan. Nyt sähköyhtiöt määrittävät maksujen tason ja kuukausittainen tulovirta on varmaa ja kasvavaa.

Vastaavasti on syytä miettiä, onko järkevää kaapeloida vähäisimpiä siirtolinjoja.

Kriisitilanteissa voidaan useimmiten pärjätä siirrettävien generaattoreiden kanssa. Tätäkin tulisi tarkastella kokonaisuutena.

Lainsäädännöllä on varmistettava, että syrjäisempiä alueita ei tyhjennetä verottamalla ja maksuja korottamalla.

Menot