fbpx
Mielipiteet

Timo Kauniston (kesk.) aluevaalimielipide: Ikäihmisten asumiseen tarvitaan monipuolisuutta – Asikkalan mallilla säästyi koko maassa vuosittain yli miljardi euroa

Iittalan Sauvolassa on ikäihmisille tarjolla asumisen lisäksi monenlaisia muitakin palveluita, kuten terveysasema ja kirjasto. Kuva on vuoden 2019 lokakuulta. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen
Iittalan Sauvolassa on ikäihmisille tarjolla asumisen lisäksi monenlaisia muitakin palveluita, kuten terveysasema ja kirjasto. Kuva on vuoden 2019 lokakuulta. Kuva: Ville-Veikko Kaakinen

Ikääntyneiden asumisen ja hoivan kustannukset vaihtelevat kunnittain erittäin paljon. Edullisimmat palvelut tuotti vuonna 2020 Asikkala, joka kulutti rahaa 2 700 euroa 75 vuotta täyttäneiden palveluun.

Vastaavasti Lestijärvellä kului 8 900 euroa. Koko maan keskiarvo on 4 900 euroa. Luvut sisältävä laitospalveluiden ja niihin liittyvän hoivan kulut mutta ei kotihoidon kuluja.

Tämä on soten lähtötilanne. Olennaista on nähdä toimintatapojen kustannus- ja laatuerot. Ne johtuvat pääosin hoivan rakenteesta: laitoshoito on kalliimpaa kuin tehostettu tai erilaiset kotihoidon palvelut. Yksikkökoollakin on merkitystä. Laatuerojen mittaaminen on hankalampaa kuin eurojen.

Onnistuneilla ratkaisuilla voi päästä isoihin säästöihin

Jos Asikkalan kustannukset toteutuisivat koko maassa, olisi vuotuissäästö ollut yli miljardi euroa. Mittaluokka kuvaa onnistuneiden ratkaisujen mahdollisuuksia. Siirtymä ei ole nopea eikä kaikkialla samanlainen.

Hämeenlinnassa ikäihmisten palvelujen rakennemuutos vei lähes kymmenen vuotta. Kokemukseni sotelautakunnasta kertoo, että valittu strategia on ollut monella tavalla onnistunut. Myös asiakaspalaute on ollut pääosin myönteistä.

Tarpeet muuttuvat, kun ihmiset ikääntyvät

Asumisen ja hoivan tarpeet muuttuvat iän ja ikääntyvien sukupolvien myötä. Siksi niiden tarjontaa olisi monipuolistettava. Olisi järkevää kannustaa yhteisöllisempiä asumisen muotoja jo ennen mahdollisia hoivapalvelujen tarpeita.

Yksinäisyyden torjunta on parhaita ennaltaehkäisyn muotoja. Tämä vaatii osaamista ja luovuutta myös kaupunkisuunnittelulta ja kaavoitukselta. Se liittää osaltaan kuntien ja sote-alueen toimijat moniammatillisesti yhteen.

Uudella sote-alueella olisi rohkaistava uusia tapoja tuottaa palveluja. Nyt esiin nousee vain julkisen tuotannon ja yksityisen kamppailu.

Osuuskunta on yksi tapa järjestää palveluita

Osuuskuntaa ymmärretään paikallisena mahdollisuutena aivan liian vähän. Pohjois-Savossa ikäihmisten kotona asumisen palveluja tarjoaa osuuskunta Tarjoomo. Se on paikallisten yritysten, yhdistysten ja yksityisten elinkeinoharjoittajien yhteistyöalusta.

Etelä-Karjalassa osuuskunta Monitoimiseniorit on hoitoalan eläkeläisten perustama yritys. He paikkaavat palvelutuotannon aukkoja ja asiakkaat maksavat usein kotihoitosetelillä.

Hämeessäkin kaivataan tällaisia ratkaisuja. Ne ovat paikallisia, rakenteiltaan keveitä ja ketteriä, niiden toimintaan pääsee pienellä pääomalla ja tulos hyödyttää koko alueen elinvoimaa. Tulevilta sote-päättäjiltä tarvitaan nyt luovuutta uuden äärellä. Tässä on yksi käyttämätön mahdollisuus.

Menot