fbpx
Mielipiteet

Mielipidevieras: Tukahdutetaan henkinen väkivalta

henkinen väkivalta, uhkailu, riita, avioero, agressio, ärsytys, ärsyyntynyt, vihainen, tunne, tunteet,

Valehtelu koskettaa ilmiönä meitä kaikkia – joko itse valehtelemme tai meille valehdellaan. Todennäköisesti molempia.

Erilaiset ajattelun vinoumat, ylimielisyysharhat, kiusaaminen, henkinen väkivalta, alistaminen ja manipulointi ovat monen arkipäivää työpaikoilla ja erilaisissa sosiaalisissa verkostoissa. Henkisen väkivallan yleisyydestä kertovat mm. tilastot ja kirjallisuus.

Vaikea saada oikeutta

Henkistä väkivaltaa on erittäin vaikea nimetä, tunnistaa tai todistaa. Se ei käy järkeemme lainkaan.

Pelottavuudessaan emme uskalla kohdata tai puhua ilmiöstä. Narsistiset henkilöt ovat niin järkyttävän taitavia kohdentamaan toimiansa, syyllistämään, uhriutumaan itse ja olemaan näennäisen miellyttäviä, että harva tunnistaa tai uskoo uhrin kokemuksia.

Uhrilla on harvoin keinoja saada itselle oikeutta. Seurauksena voi olla tilanteiden eskaloituminen, pitkät sairaslomat ja valtava inhimillinen kärsimys.

Tulkinnoista tulee “totta”

Usein asiat sujuvat narsistisia piirteitä omaavien henkilöiden kanssa varsin hyvin silloin, kun kaikki menee hienosti.

Ongelmien ilmaantuessa on syytä olla varuillaan tai niiden esiin ottamista kannattaa harkita tarkkaan. Seurauksena voi olla kosto.

Omat hälytyskelloni soivat yleensä siinä vaiheessa, jos henkilö ei kykene reflektoimaan omaa työtään tai osuuttaan lainkaan. Syy on jonkun muun, kyseessä on väärinkäsitys, tai ongelma sivuutetaan kokonaan. Tavallista on, että asia käännetään päälaelleen. Tulkinnoista tulee ’totta’ ja ’totuutta’ kerrotaan eteenpäin.

Tällaiset henkilöt haluavat usein pitää kaikki langat käsissään. Heillä on erityisiä viestinviejiä, uskollisia ja luotettuja, jotka pysyvät suhteessa, koska saavat osakseen ihailua, aseman yhteisössä tai muuta hyödykettä, kuten taloudellista etua. Vastaavasti pelko aseman tai työpaikan menettämisestä saa vaikenemaan.

Tärkeää on se, miltä asiat näyttävät. Ei se, miten asiat oikeasti ovat.

Kaikki eivät toivu

Henkisen väkivallan kokemuksesta toipumiseen saattaa mennä saman aikaa, kuin sen vaikutuspiirissä oleminen on kestänyt.

Ilmiön rationalisointi voi auttaa prosessoimaan ja ymmärtämään tarkemmin syitä ja henkisen väkivallan harjoittajien käyttäytymismalleja. Joutuessaan henkisen väkivallan tai vakavan valehtelun uhriksi, on luottamus koetuksella pitkän aikaa. Usein ainoa vaihtoehto on katkaista välit kokonaan henkisen väkivallan harjoittajaan, jotta toipuminen voi alkaa.

Omakohtaisen kokemuksen jälkeen ymmärsin, että tekemämme virheet, niiden huomaaminen ja tunnustaminen sekä siitä mahdollisesti seuraava häpeä kertovat syvästä inhimillisyydestä.

Ole siis onnellinen tekemistäsi virheistä, syleile niistä johtuvaa häpeän tunnetta, pyydä rehellisesti anteeksi aiheuttamaasi mielipahaa, katso itseäsi peiliin ja sano: Olen ihminen, joka kykenee vastuuseen omasta itsestään ja teoistaan. Ihminen, joka ei sysää tai projisoi huonosta itsetunnosta tai omasta pahasta olosta johtuvia ajatuksen vinoumiaan muiden kannettavaksi. Ihminen, jolla ei ole tarvetta lytätä muita. Ihminen, johon voi luottaa – virheistä huolimatta.

Liian usein uhrit jäävät yksin kokoamaan itseään uudelleen. Läheskään kaikki eivät toivu kokemuksestaan. Saadessaan uusia turvallisia ihmissuhdekokemuksia, voi luottamus palautua hiljalleen. Jokaisen meidän vastuulla on olla tukahduttamassa henkisen väkivallan eri ilmentymien esiintymistä suomalaisessa työelämässä, ystävä-, harraste- ja perhepiirissä. Siksi siitä täytyy puhua enemmän.

Kirjoittaja on hämeenlinnalainen sosionomi AMK, sosionomi YAMK-opskelija.

Menot