fbpx
Mielipiteet

Mielipide: Ulkopolitiikkaa käydään omalla pihallani - Taktisia ydinaseita ei ole olemassakaan

Kuva on mielipidekirjoittajan tekemä banderolli. Kuva: -

Varpusperhe puuhailee ja juttelee niityllä, kukkapenkissä lieroja tonkivat harakat eivät niitä häiritse. Kello 13.30 kaikki pihan linnut lehahtavat puiden oksille hirvittävän jyrinän säikyttäminä. Korvia särkevä jylinä toistuu viisi kertaa seuraavien kymmenen minuutin aikana hävittäjien lennellessä ylitseni. Linnut ovat kauhuissaan ja niin olen minäkin miettiessäni: tältäkö kuulostaa turvallisuus?

Katson kuvia Itämerellä seilaavista muiden maiden yli sadasta sotalaivasta ja luen uutisia siitä, että Suomessa järjestetään isoja sotaharjoituksia koko kesän ajan. Tältäkö näyttää vakaus?

ICAN (the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) on laaja kansainvälinen ydinaseita vastustava verkosto, joka seuraa ydinaseiden kehitystä, informoi niistä ja yrittää estää massatuhoaseet maailmassa.

ICAN on julkaissut tuoreen raportin siitä, millaisia rahasummia maailman yhdeksässä ydinasevaltiossa on käytetty ydinaseisiin vuonna 2021. Ilmastonmuutos ja pandemia eivät ole varustelua hillinneet. Ydinasevaltioiden käyttämä summa oli 82.4 miljardia dollaria. Lisäksi ydinasevarustelun noidankehässä yksityiset yritykset nettosivat ydinaseisiin liittyvistä sopimuksistaan ainakin 30.2 miljardia dollaria.

Nämä yritykset käyttivät edelleen 117 miljoonaa dollaria päättäjien lobbaamiseen ja maksoivat ajatushautomoille ydinasetutkimuksista ja niistä kirjoittamisesta 5–10 miljoonaa dollaria. Aseteollisuus tarvitsee sotia ja viime kädessä veronmaksajat maksavat aseteollisuuden valtavat voitot sekä tuhon jälkeisen jälleenrakentamisen.

Asevarustelu ja sota ovat myös merkittäviä ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiä ja päästölähteitä.

Ydinaseet ovat laittomia. Ydinaseet kieltävä sopimus (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) hyväksyttiin YK:ssa 2017 ja se astui voimaan riittävien ratifiointien jälkeen 22.1.2021.

Sopimus kieltää valtioilta ydinaseiden kehittämisen, testaamisen, tuottamisen, valmistamisen, kuljettamisen, hallussapidon, säilyttämisen, käytön tai käytöllä uhkailun.

Se kieltää valtioita avustamasta, kannustamasta tai houkuttelemasta kyseisiin toimintoihin. Lisäksi valtiot eivät saa sallia ydinaseiden sijoittelua niiden alueelle. ICAN sai toiminnastaan ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017. Sopimuksen allekirjoittaneita ja ratifioineita valtioita on lähes 150.

Suomi ei osallistunut neuvotteluihin ydinaseet kieltävästä sopimuksesta eikä ole liittynyt siihen sen voimaan tulon jälkeen.

Mielipidetiedustelussa vuonna 2019 84 prosenttia kannatti Suomen liittymistä ydinaseet kieltävään sopimukseen (ICAN Finland-verkoston Kantarilla teettämä kysely). Vahva tuki ei kuitenkaan nostanut ydinasekieltoa Marinin hallituksen ohjelmaan.

Suomi on sen sijaan painottanut ydinsulkusopimusta, joka tuli voimaan 1970. Se rajoittaa ydinaseet silloisille ydinasevaltioille (Yhdysvallat, Venäjä, Kiina, Iso-Britannia ja Ranska). Sopimus velvoittaa ydinasevallat edistämään ydinaseriisuntaa, mutta tämä ei ole toteutunut, vaan lähes kaikki ydinasevallat uusivat asejärjestelmiään koko ajan ja käyttävät ydinaseisiin valtavia summia.

Ydinaseiden kieltosopimus ja ydinsulkusopimus eivät ole keskenään ristiriidassa, vaan ne voisivat täydentää toisiaan. Ydinasesateenvarjo on fiktiota. Taktisia ydinaseita ei ole olemassa, vaan tuho on aina vähintään Hiroshiman luokkaa. Paljonkaan erehdystä tai uhoa ei tarvita ydintalven synnyttämiseen ja ihmiskunnan tuhoamiseen.

Se olisi varpusten ja minun mielestäni aika typerää ja epärationaalista. Tuulen humina ja sateen ropina tuntuvat hävittäjien jylinää turvallisemmilta.

Hannele Seitsonen

Hämeenlinna

Menot