Mielipiteet

Valtuuston perussuomalaiset: P-torin valmistelu lakkautettava

Hämeenlinnalaista torinäkymää vuodelta 1998. Kuva: Juhani Salo
Hämeenlinnalaista torinäkymää vuodelta 1998. Kuva: Juhani Salo

Hämeenlinna perussuomalainen valtuustoryhmä ei hyväksy häikäilemättömyyttä, jota kaupungin johtavat viranhaltijat osoittavat aikoessaan jatkaa P-torihankkeen valmistelua kaupungin asukkaiden ilmaisemasta vastustuksesta huolimatta.

Asiasta tehdyssä kyselyssä yhdeksän kymmenestä ilmoitti selväsanaisesti torjuvansa suunnitelman siinäkin tapauksessa, että puolet rahoituksesta voitaisiin saada yksityisiltä tahoilta.

Tästä lähtökohdasta on kaupunkirakennejohtajalta ylimielisyyttä esittää kaupunkirakennelautakunnalle P-torihankkeen jatkamista millään ehdoilla tai varauksilla.

Virkamiehet ovat kaupunkilaisten palveluksessa

Johtavien viranhaltijoiden tulee kokea asemansa asukkaiden palvelijoiksi. Veronmaksajat ovat heidän työnantajiaan. Heidän tulee käyttää osaamistaan tavalla, jonka kaupungin asukkaiden enemmistö hyväksyy. Heidän tulee työskennellä niiden tehtävien hyväksi, jotka kaupunkilaiset kokevat tärkeiksi.

Perussuomalainen valtuustoryhmä vetoaa kaupunkirakennelautakunnan ja aikanaan kaupunginhallituksen jäseniin, että nämä kansalaismielipiteen edessä kykenevät siirtämään sivuun henkilökohtaiset näkemyksensä ja toteuttamaan kaupunkilaisten lähes yksimielistä tahtoa.

Kaupunki on uhrannut tuhansia henkilöstönsä työtunteja sekä satoja tuhansia euroja konsulttikuluihin ja markkinointimateriaaliin todistaakseen P-torihankkeen tarpeellisuuden.

Vaikutukset ovat jääneet osoittamatta

Kuitenkaan kaupungin johto ei ole kyennyt haaveiden ja spekulaatioiden sijaan luotettavasti osoittamaan, että hankkeella olisi sille asetettujen tavoitteiden mukaista vaikutusta kaupungin kehittämiseen, kaupungin talouteen sekä kykyyn tuottaa asukkailleen lakisääteisiä palveluja.

Ydinkysymys parkkiluolan tarpeellisuudesta on sivuutettu kiinnityttämällä huomio rahoitusratkaisuihin, teknisiin kysymyksiin ja muuhun toissijaiseen.

Kaupungin taloustilanne vaikeutuu

Nyt on tiedossa, että kaupungin taloustilanne vaikeutuu oleellisesti entisestään, kun koronaepidemia tulee tuottamaan konkursseja ja työttömyyttä ja siten arvaamattomassa mitassa verotulojen menetyksiä.

Tiedetään, että etenkin pienet palveluyritykset tulevat menettämään toimintaedellytyksiään. Osoittaa paitsi arviointikyvyn puutetta myös käsittämätöntä vastuuttomuutta jatkaa tässä tilanteessa hanketta, jolle ei kaupungin asukkaiden näkökulmasta ole minkäänlaista tarvetta.

Vaadimme kaiken P-torihankkeen valmisteluun ja suunnitteluun tähtäävän toiminnan välitöntä lakkauttamista.

Hämeenlinnan perussuomalainen valtuustoryhmä:

Päivän lehti

27.11.2020

Fingerpori

comic