fbpx
Mielipiteet

Vasemmistovaltuutetut: Assin valmistelua jatkettava – Lähipalvelut turvattava koko maakunnassa

Kanta-Hämeen nykyinen keskussairaala pääoven puolelta Hämeenlinnan Ahvenistolla viime toukokuussa. Kuva: Rauno Lahti
Seitsemän päivän aikana on todettu 36 uutta koronatapausta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. Arkistokuva: Rauno Lahti

Kesän jälkeen Kanta-Hämeen maakunnan ja kuntien päättäjät ottavat kantaa Assi-sairaalan valmistelun uusiin linjauksiin ja Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-uudistusehdotukseen. Kuntien taloustilanteen vaikeutuminen antaa oman sävynsä päätösten valmistelulle.

Kysymys on maakunnan kolmen kaupunkiseudun sosiaali- ja terveyspalvelujen jopa kymmenien vuosien tulevaisuuden reunaehdoista.

Päätöksiä ohjaavana perustavoitteena tulee olla tarpeen mukaisten palvelujen saatavuuden turvaaminen kaikille maakunnan asukkaille tasavertaisesti.

Maakunnan kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto on suuri ja moninainen kokonaisuus. Käyttökustannukset ovat yhteensä liki 700 miljoonaa euroa vuodessa.

Tällaisessa kokonaisuudessa tarvitaan riittävät investoinnit toimitiloihin ja laitteisiin laadun ja tuloksellisuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

Kunnat ja kuntayhtymät, niiden tukipalvelut ja ostopalvelut työllistävät yhteensä arviolta 8 000 henkilöä.

Palvelut tasapuolisesti kaikille

Jotta tämä osaamisen ja palvelun moninaisuus saadaan tasavertaisesti saatavaksi ja joustavasti saavutettavaksi kaikille asukkaille, tarvitaan luovaa organisointia ja johtamista.

Lähipalvelut neuvoloineen, kotihoitoineen, yleislääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoineen, sosiaaliohjaajineen ja sosiaalityöntekijöineen on kaikkien palvelujen joustavan käytön ehto.

Palvelujen toimivuutta voidaan parantaa digitaalisilla ja muilla etäkontaktipalveluilla, mutta niillä ei voi korvata lähipalvelun merkitystä. Myös kotikäynnit ja esimerkiksi palvelutaloissa käynnit ovat osa tasokasta lähipalvelua.

Erikoislääkäripalveluita myös lähelle

Kun lähipalvelut pidetään kunnossa, myös monia erityisosaajia ja erityispalveluja voidaan saada lähelle.

Voidaan järjestää esimerkiksi erikoislääkärien tai muiden erityisosaajien sovituin aikavälein tapahtuvia vastaanottoja tai konsultaatioita lähipalvelupisteissä, videoyhteyksillä tai muilla järjestelyillä.

Lähipalveluista on myös löydyttävä tuki, kun asukas törmää erityispalvelujen pitkiin jonotusaikoihin, byrokraattisiin menettelytapoihin tai muihin järjestelmän ihmeellisyyksiin.

Maakunnassa ei voi olla kaikkia erityisyksiköitä

On hyväksyttävä se, ettei jokaisessa kunnassa, jokaisessa kolmessa Kanta-Hämeen seutukunnassa eikä edes koko Kanta-Hämeessä voi olla kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon erityisyksiköitä. Joskus pitää tutkimusten tai hoitotoimenpiteiden saamiseksi mennä Tampereelle tai Helsinkiin asti.

On kuitenkin hylättävä myös se ajatus, että keskittäminen olisi palvelutoiminnassa samanlainen tehokkuuden lähde kuin sellu-, kartonki- ja paperituotannon kaltaisessa teollisuudessa, tai joissakin hallinnon, ICT:n ja huollon tukipalveluissa.

Erityispalvelujen ja erityisosaajien liikkuminen lähemmäs asiakkaita on usein tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin raihnaisten asiakkaiden liikuttaminen.

Assi-sairaalan valmistelulle jatkoa

Assi-sairaalan valmistelua tulee jatkaa. Jatko edellyttää, että liian monopolistisessa asemassa oleva Skanska-rakennusyhtiö antaa periksi kustannusarvion ylös hilaamisessaan tai rakentaja kilpailutetaan uudestaan.

Jatkoa koskevaan kokonaisuuteen pitää kuulua myös luotettava yhteisymmärrys siitä, että erikoislääkäripalveluja on laajasti saatavilla myös Forssan ja Riihimäen seudulle ja koko maakunnassa lähipalvelujen yhteydessä.

Samoin on saavutettava yhteisymmärrys siitä, että sote-palvelujen merkittävät työllisyysvaikutukset jakautuvat maakunnan kuntien kesken edelleen mahdollisimman tasapuolisesti.

Päättäjien syytä tukea hallituksen esitystä

Maakunnan ja kuntien päättäjien on syytä tukea Marinin hallituksen sote-uudistusesityksen viemistä päätökseen esitetyssä aikataulussa.

Kokoomuksen taholta esiintynyt pyrkimys avata uudestaan edellisen hallituksen sote-uudistushankkeen umpikujaan johtanut vaatimus palvelutuotannon yksityistämisen kiihdyttämisestä on jätettävä omaan arvoonsa.

Sote- järjestelmään ei saa muodostua rakenteita, jotka ohjaavat toimintayksiköitä asukkaiden ja kokonaisuuden hyvän sijasta ensisijaisesti vain oman menestyksensä, budjettinsa ja jopa omistajiensa liikevoiton edistämiseen.

Sote-kustannusten siirtyminen vuonna 2023 kuntien hartioilta valtiolle avaisi olennaisesti suuremmat mahdollisuudet ratkaista kuntien nykyinen talousahdinko kuntien ja valtion yhteisponnistuksilla ilman peruspalvelujen heikentämistä.

Maakunta asukaslähtöisen soten eturintamaan

Vetoamme maakunnan, sairaanhoitopiirin ja kuntien päättäjäkumppaneihimme: ollaan vuosien 2020–2023 aikana maakunnassa asukaslähtöisen sote-kehityksen eturintamassa.

Hyödyntäen juuri saatua valtion seitsemän miljoonan euron tukea kehitetään palveluja ja rakennetaan maakunnallinen yhteisymmärrys, joka paaluttaa myös uudessa sote-maakunnassa tarvittavaa yhteistyötä.

Vasemmistoliiton kunnanvaltuutetut:

Menot