Mielipiteet

Mielipide: Vetoomus Assista luopumiseksi

Kuva: Pekka Rautiainen
Kuva: Pekka Rautiainen

Vetoamme Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin luottamushenkilöihin ja virkamiehiin sekä kaikkien sairaanhoitopiirin jäsenkuntien päättäjiin uuden Assi-sairaalahankkeen suunnittelun lopettamiseksi sekä nykyisen keskussairaalarakennuksen peruskorjauksen suunnittelun ja rakentamisen aloittamiseksi.

Assi-sairaalan suunnittelu ja rakentaminen on keskeytetty sairaanhoitopiirin johtajan virkamiespäätöksellä viime keväänä. Syy keskeytykseen ovat muun muassa olleet kohtuuttoman korkeiksi nousseet rakennuskustannukset.

Tämän uudesta keskussairaalasta Assi-sairaalaksi muuttuneen hankkeen suunnittelu on ollut huomiota herättävän monivaiheista. Suunnitteluvaiheen kustannusarviot ovat jo olleet päätä huimaavia, kokonaiskustannusarvion ollessa jopa 424,5 miljoonaa euroa.

Suunnitelmia jo muutettu alkuperäisistä

Nyt ollaan vaiheessa, jossa ovat sairaalan kolmannet tai neljännet arkkitehtisuunnitelmat ja hankkeen tiloja on useampaan kertaan supistettu ja muutettu alkuperäisestä suunnitelmasta. Kokonaiskustannukset ovat kuitenkin vieläkin, arvailun mukaan 365,5 miljoonaa euroa.

Nyt sairaanhoitopiiri on tilanteessa, jossa tulee päättää hankkeen eteneminen nykyisten kumppaneiden kanssa, vai valitaanko uudet yhteistyökumppanit tälle hankkeelle.

Kenen intressi on jatkaa neuvotteluja, kun tiedetään, että Assi-hankkeen aikana sairaanhoitopiiri ei ole saanut kumppaneiltaan edes tietoa siitä, mistä johtuu Assi-hankkeen useita satoja euroja muita sairaaloita korkeampi rakennusneliöiden hinta?

Ajoitus olisi monin avoin hankala

Rakentaminen ajoittuisi monella tavalla myös taloudellisesti vaikeaan ajankohtaan.

Mielestämme nyt on otettava myös huomioon, että useat sairaanhoitopiirin jäsenkunnat ovat jo nyt asiantuntijoiden käsityksen mukaan muutenkin reippaasti ylivelkaantuneita ja tuskin pystyvät huolehtimaan asukkaittensa palveluiden säilymisestä, saatikka niiden kehittämisestä. Siksi nyt on tärkeää, kaikin tavoin pyrkiä tukemaan taloutensa kanssa kamppailevia Kanta-Hämeen kuntia.

Verorahojen imurista luovuttava

On välttämätöntä, että nyt luovutaan välittömästi huippukallista verorahojen imurista. Samalla aloitetaan sairaanhoitopiirin nykyisen keskussairaalan peruskorjauksen selvitys ja suunnittelu uusien kumppaneiden kanssa.

Nykyinen keskussairaala tarjoaa kilpailukykyiset tilat ja hyvän henkilökuntansa palvelut potilailleen.

Sairaanhoitopiirin tulee huolehtia rakennusten puutteiden pikaisesta kunnostamisesta ja tiedossa olevien epäkohtien kuntoon saattamisesta. Näiden toimenpiteiden kustannukset ovat vain murto-osa uuden Assi-sairaalan kustannuksista.

Päivän lehti

20.10.2020

Fingerpori

comic