Mielipiteet

Vihreiden mielipide: Ydinkeskusta kuuluu joukkoliikenteelle, pyöräilylle ja jalankululle

Polkupyöriä Hämeenlinnan linja-autoaseman pyörätelineissä Kuva: Jani Suhonen
Polkupyöriä Hämeenlinnan linja-autoaseman pyörätelineissä Kuva: Jani Suhonen

Hämeenlinnan ydinkeskusta kuuluu joukkoliikenteelle, pyöräilijöille ja jalankulkijoille

Maailma on muuttunut paljon viimeisten kahdeksan vuoden aikana, kun P-toriin tähtääviä selvityksiä on tehty.

Ovatko selvitysten perusteet enää tätä päivää, saati tulevaisuutta? Kuten viranhaltijoita on kuultu, P-torin mahdollista investointipäätöstä joudutaan odottamaan vielä jopa 10 vuotta.

Tähän odotteluun Hämeenlinnalla ei ole enää aikaa, meidän on päästävä eteenpäin.

 

Vihreän kaupunkivision mukaan kaupungistumisen tulee perustua ihmisten käyttöön vapautuviin kaupunkikeskustoihin, luontoa säästävään täydennysrakentamiseen ja kaupunkien hiilineutraaliuteen.

Yhteiskuntamme on turvatumpi, mitä vähemmän se on sidottu talouskasvuun ja mitä paremmin pidämme huolta ympäristöstä ja toisistamme.

Ydinkeskustaan kaavailtu P-tori ei edusta kestävää kehitystä ja kaikki sen rakentamiseen tähtäävät selvitykset perustuvat yksinomaan jatkuvaan talouskasvuun.

Hämeenlinnan vihreiden kuntavaaliohjelman tavoitteiden mukaan keskustassa liikutaan ensi sijassa jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja joukkoliikenteen ehdoilla, kun taas tarvittavat pysäköintiratkaisut on sijoitettu ydinkeskustan reunoille.

 

Yhtenäiset pyörätiet keskustan läpi voidaan rakentaa myös tässä tapauksessa ja keskustavision toteuttaminen on mahdollista kestävällä tavalla. Kyse on arvovalinnoista.

Pidämme P-toria tässä tilanteessa tarpeettomana ja nykyisen tiedon perusteella heikosti perusteltuna hankkeena, emmekä kannata sitä.

 

Menot