Pääkirjoitukset

Ahdingossa oleva ei jaksa kamppailla tukien haussa

Iso osa Kansaneläkelaitoksen Kelan maksamista etuuksista pienenee tänä vuonna, mikä johtuu kansaneläkeindeksin jäädyttämisestä ja leikkaamisesta 0,85 prosentilla. Suuri osa Kelan maksamista etuuksista sidotaan kansaneläkeindeksillä hintatason kehitykseen.

Leikkaukset näkyvät opiskelijan, työttömän, lapsiperheen ja eläkeläisen kukkarossa. Myös asumistuen ehdot tiukentuvat.

Leikkauksia on kritisoitu siitä, että ne kohdistuvat pitkälti pienituloisiin. Valtaosa tuista on tulosidonnaisia. Poikkeuksen tekee lapsilisä, jota maksetaan kaikille lapsiperheille. Sen leikkaamista eivät keski- ja isotuloiset välttämättä edes huomaa, mutta pienituloisilla pienikin tulojen menetys tuntuu.

Kun Kelan maksamia etuuksia pienennetään, saadaan säästöjä. Kaikkein pienituloisempien asemaa parantaa se, että toimeentulotuki on jätetty leikkausten ulkopuolelle. Muiden tukien leikkaus voi kuitenkin pudottaa ihmisiä kaikkein pienituloisimpien ryhmään ja siten toimeentulotuen asiakkaiksi.

Työttömillä etuuksien pieneneminen näkyy siinä, että työttömyyskassojen ansiopäivärahaa ja Kelan peruspäivärahaa maksetaan lyhyemmältä ajalta kuin viime vuonna. Työnhakuehtojakin on tiukennettu.

Työtön saattaa pitää osa-aikatyön vastaanottoa kohtuuttomana esimerkiksi silloin, kun työmatka kestää päivittäin yhteensä kaksi tuntia tai jopa enemmän. Osa-aikatyö kaukana kotoa vie paljon aikaa saatuun tuloon nähden ja hankaloittaa esimerkiksi monilapsisen perheen arjen sujuvuutta.

Monia tukia voi hakea Kelasta myös sähköisesti, minkä tarkoitus on ollut helpottaa hakemusten käsittelyä. Kelan sähköinen palvelu on kuitenkin ruuhkautunut vuoden vaihteen jälkeen. Toimeentulotuen hakeminen siirtyi kunnilta Kelaan ja muutokset monissa etuuksissa lisäävät ihmisten tiedontarvetta ja yhteydenottoja. Vastauksena ongelmiin Kela neuvoo asiakkaita käyttämään sähköistä palvelua ruuhka-ajan eli kello 11–15 ulkopuolella.

Taloudellisen tuen saaminen ajallaan on vähävaraiselle tärkeää. Siksi hakemisen pitää olla helppoa.

Toivoa sopii, ettei Kelan sähköisen asioinnin ylikuormittuminen jatku pitkään. Tilanteessa, jossa taloudellinen ahdinko syö ihmisen voimavaroja, ei kukaan halua enää kamppailla byrokratian ja takkuilevan verkkopalvelun kanssa.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic