Pääkirjoitukset

Ambulanssiyhtiöt etsivät ennakkopäätöstä

Yksityiset ensihoito- ja sairaankuljetusyhtiöt ovat haastaneet Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin markkinaoikeuteen. Valtakunnalliset yhtiöt haluavat oikeuden tutkivan, onko sairaanhoitopiirin jo vuodesta 2011 lähtien voimassa ollut suorahankinta pelastuslaitokselta laillinen.

Sairaanhoitopiirissä kanne otettiin vastaan hämmästyneinä, sillä piirissä oli noudatettu terveydenhuoltolakia. Terveydenhuoltolain mukaan sairaanhoitopiirit voivat järjestää ensihoitopalvelunsa joko itse, yhteistoiminnassa pelastustoimen tai toisen sairaanhoitopiirin kanssa tai hankkimalla palvelun muualta.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri valitsi vaihtoehdoista keskimmäisen eli pelastuslaitoksen, joka on hoitanut maakunnassa viime vuosina sekä ensihoidon että kiireettömät potilaskuljetukset.

Kanteen jättäneet yritykset eivät kuitenkaan vetoa terveydenhuoltolakiin, vaan hankintalakiin, joka velvoittaa julkisyhteisöjä kilpailuttamaan oman organisaation ulkopuolelta tehtävät hankinnat. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kansallinen kynnysarvo hankinnan kilpailuttamiselle on 50 000 euroa.

Pääsääntönä hankintalaissa on siis hankintojen kilpailuttaminen, myös sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Suorahankintaa voidaan kuitenkin käyttää yksittäistapauksissa, jos tarjouskilpailun käyttö on kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista asiakkaan kannalta merkittävän hoito- tai asiakassuhteen turvaamiseksi.

Nyt onkin mielenkiintoista nähdä, miten markkinaoikeus hankintalakia tulkitsee ja kuinka se suhtautuu terveydenhuoltolain tarjoamaan yhteistoimintavaihtoehtoon. Kanteen jättäneet yritykset hakevat selvästi ennakkotapausta, jonka jälkeen ne mahdollisesti kyseenalaistavat myös muiden sairaanhoitopiirien vastaavat järjestelyt.

Kanteen taustalla on yritysten huoli yksityisen sairaankuljetusalan näivettymisestä, joka alkoi ensihoidon ja sairaankuljetusten järjestämisvastuun siirryttyä toukokuussa 2011 kunnilta sairaanhoitopiireille. Suomen Sairaankuljetusliiton mukaan alalta on hävinnyt vajaassa kolmessa vuodessa peräti 150 yksityistä yritystä.

Esimerkiksi Hattulassa yrittäjä siirtyi taksialalle. Moni paikallinen ambulanssiyrittäjä on myynyt firmansa ja kalustonsa valtakunnallisille yhtiöille. Ne toimivat lähinnä niiden sairaanhoitopiirien alueella, jotka ovat päätyneet kilpailuttamaan ensihoidon ja sairaankuljetuksen palvelunsa.

Toisaalta Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri on ollut tyytyväinen pelastuslaitoksen tarjoaman palvelun laatuun ja hintaan. Maakunnassa ensihoidon asukaskohtainen nettokustannus on hieman alle 30 euroa, mikä on yksi maan alhaisimmista hinnoista.

Yksityisyritysten ennen uudistusta maalailema uhkakuva palvelumaksujen kipuamisesta pilviin ei ole siis toteutunut. Valtakunnallinen kustannustason nousu selittyy sillä, että myös palvelutasoja on korotettu. Siitä hyötyy ennen kaikkea hoitoa tarvitseva potilas.