Pääkirjoitukset

Ammattiyhdistysliike ei puhuttele nuoria

Ammattijärjestön jäsenyys ei enää ole itsestäänselvyys työelämässä. Yle Uutisten tuore kysely kertoo, että ainoastaan joka toinen alle 25-vuotias työssäkäyvä nuori kuuluu ammattijärjestöön.

Ero vanhemman polven järjestyneisyysasteeseen on suuri. Ennen työntekijöiden yhteiskunnallinen aktiivisuus ja ryhmäpaine takasivat sen, että lähestulkoon kaikki liittyivät omaan ammattijärjestöönsä. Nyt yleinen järjestäytymisaste on Suomessa noin 70 prosenttia.

Muutos kertoo työelämän murroksesta. Työelämä on entistä sirpaleisempi. Yhä harvempi on vakituisessa työpaikassa tai työsuhteessa, jonka jatkuvuus on turvattu.

Moni nuori tekee osa-aikaisia tai pätkätöitä siellä täällä, työllistää itse itsensä, toimii freelancerina, vuokratyöläisenä tai sivutoimisena yrittäjänä, jos ylipäätään on mukana työelämässä. Heitä ammattiliiton edunvalvonta ei puhuttele niin kuin vakituisessa työsuhteessa olevia, vaikka ay-järjestöt ovat koettaneet epäsuhdan kieltää.

Nuorten arvomaailmassa yksilöllisyys tuntuu päihittävän pitkäaikaisen sitoutumisen. Ay-liikkeen rasitteena nuorten kannalta on myös puoluekantoihin takertuminen.

Perinteinen ay-liike on muutosten edessä. Ilmiö haastaa vakavasti ammattiliitot, joilla on maine vanhojen rakenteiden ylläpitäjinä. Katoavat työpaikat halvaannuttavat myös ammattiyhdistysliikettä, joka on voinut tarjota vain laastaria.

Ammattiyhdistysliike on viime vuosina kampanjoinut saadakseen uusia jäseniä. Ay-liike on muun muassa hyökännyt yleistä työttömyyskassaa vastaan ja markkinoinut laaja-alaisempaa tukeaan työntekijöille. Ammattiliittojen pelkona on, että nuorten välinpitämättömyys johtaa ammattiyhdistysliikkeen vieroksuntaan. Harva sentään harkitsee eroa.

Ammattiyhdistysliikkeen vahvan aseman pohjana on Suomessa ollut korkea järjestäytymisaste. Ammattiliiton painoarvo vähenee, jos jäsenistökin hiipuu. Tällöin järjestöjohtajien neuvotteluasema työelämän tärkeistä kysymyksistä voi horjua.

Ammattiyhdistysliikkeen on myllättävä jäykät rakenteensa ja vastattava joustavasti nuorten tarpeisiin. Nuoret jäsenet on saatava mukaan toimintaan.

Ay-liikkeelle on totinen näytön paikka, miten se pystyy tukemaan kasvavaa paikallista sopimista työpaikoilla.