Pääkirjoitukset

Apteekkaritropeissa on karvas jälkimaku

Apteekkitoiminnan vapauttamisesta kilpailulle on taitettu ahkerasti peistä. Apteekkarien monopolia ei silti hevin horjuteta, vaikka sääntelyä Suomessa on määrä purkaa.

Puoliväliriihessään hallitus päätyi vihdoin uusiin linjauksiin. Apteekkien määrää voidaan lisätä ja lupakäytäntöjä joustavoittaa.

Päivittäistavarakauppa on ajanut ainakin itsehoitolääkkeiden myynnin vapautusta. Hallitus myöntyi selvittämään vain tiettyjen itsehoitolääkkeiden kuten lääkerasvojen myynnin mahdollista laajentamista vähittäiskauppoihin.

Apteekkitoiminta on siis säilymässä edelleen luvanvaraisena myös sijainnin suhteen. Perusteena on pidetty lääketurvallisuutta sekä lääkkeiden yhdenvertaista saatavuutta.

Hallituksen linjaus on perin maltillinen, sillä apteekkien tarveharkinnan ehtona on alueellinen saatavuus.

Paljon on selvitystyön alla, kuten apteekin omistuspohjan mahdollinen laajentaminen ja apteekkien perustaminen sairaaloiden ja päivystysten yhteyteen.

Ratkaisussa paistaa hallituspuolueiden vaikeus löytää selvää yhtenäistä linjaa, vaikka yhteiskunnallinen paine muutokseen on tuntuva.

Apteekkiala on säädöksin ollut niin tiukkaan suojattu, ettei reviiri- tai hintakilpailua ole päässyt muodostumaan, kun hinnatkin ovat kaikissa apteekeissa säädetty samoiksi. Nykyisessä järjestelmässä on kiltalaitoksen piirteitä.

Kilpailuvirasto on toistuvasti vaatinut apteekkitoiminnan vapauttamista. Kritiikin mukaan vapaa kilpailu olisi omiaan alentamaan lääkkeiden hintoja, mikä näkyisi kansalaisten kukkaroissa.

Tähän asti valtio on kipuillut lääkekorvausten kanssa mm. korottamalla omavastuuta ja maksukattoa. Lääkelasku iskee suonta juuri köyhimmiltä ja kipeimmiltä.

Hintakilpailua toisi, jos lääkkeille määrättäisiin vain maksimihinta.

Lääkealan markkinat saavat Suomessa vielä odottaa vapautumistaan, mutta tulevaisuudessa apteekkisääntelyn keventäminen siintää jossain laajuudessa.

Lääketurvallisuuden takia on perusteltua välttää äkkivääriä muutoksia ja valmisteltava asiat huolellisesti, mutta nykylinja lukuisine selvityksineen vaikuttaa enemmänkin viivytystaistelulta.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic