Pääkirjoitukset

Armeija aloittaa irtisanomiset

Puolustusvoimat aloittaa rakenneuudistukseensa liittyvät henkilöstön irtisanomiset lähiviikkoina. Alkuun luetaan lopputili kouraan niille lakkautettavien varuskuntien työntekijöille, joille ei ole löytynyt uutta työpaikkaa jatkavista yksiköistä. Merkillepantavaa on, että miesvaltaisen alan ensimmäiset lähtijät ovatkin naisia, hallinto-, muonitus- ja logistiikkatehtävissä olleita siviilejä. Valtaosa sotilaista, joille ei uutta työtä ole löytynyt, siirtyy lähiaikoina eläkkeelle eli he eivät kartuta kaiken aikaa kasvavia työttömyyslukuja.

Tämän vuoden aikana lakkautetaan itäisin varuskunta, Pohjois-Karjalan prikaati Kontiorannasta, Kotkan rannikkopataljoona ja Ilmavoimien teknillinen koulu Hallissa. Ensi vuonna kasarmin portit sulkeutuvat lopullisesti Hämeen rykmentissä Lahden Hennalassa, Keuruun Pioneerirykmentissä ja Lentosotakoulussa Kauhavalla.

Jokainen varuskuntansa menettävä paikkakunta kävi lujan puolustustaistelun omansa puolesta, mutta aivan yhtä moni lähetystö joutui palaamaan kotiin tyhjin käsin. Puolustusvoimauudistuksen käsikirjoitus on pitänyt yllättävän hyvin eivätkä aluepoliittiset tai kuntatalouteen vaikuttavat perusteet ole sitä muuttaneet.

On aivan selvää, etteivät lakkautukset hetkeen unohdu. Parin vuoden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa nykyisen opposition edustajat muistuttavat varmasti äänestäjien mieliin, mitkä puolueet olivat hallituksessa, joka varuskuntia hävitti.

Kaikki paikkakunnat ja niiden varuskunnat eivät toki ole menettäjiä uudistuksessa. Voittajien joukkoon kirjautuu Parolannummen Panssariprikaati, jonka asemaa on jo aiemmin vahvistettu muutamin joukko-osastosiirroin. Ensi vuonna Parolannummelle siirtyy varusmiessoittokunta Hennalasta, joka tuo edes pientä lohtua maineikkaan Panssarisoittokunnan lakkautukselle.

Viestirykmentti yhdistetään hallinnollisesti osaksi Panssariprikaatia, mutta muuten viestiaselajin varuskunta jatkaa entisillä sijoillaan Riihimäellä. Lisäksi organisaatiomuutos pyyhkäisee Hämeenlinnasta Länsi-Suomen sotilasläänin esikunnan, jossa on ollut runsas sata vakanssia.

Kun puolustusvoimauudistus vuonna 2015 on valmis, armeijan palkkalistoilla on parituhatta ihmistä vähemmän kuin tällä hetkellä, kun eri tehtävissä on kaikkiaan 14 400 sotilasta tai siviiliä.

Laskelmien mukaan puolustushallinto säästää väen vähennyksellä palkkarahoja noin 90 miljoonaa euroa. Säästöjä valtion talouteen odotellaan myös varuskuntien alasajosta ja kiinteistöjen myynneistä

Puolustusvoimat yrittää vaikeassa tilanteessa lievittää mahdollisuuksiensa mukaan irtisanottavien elämää. Siviilimaailmasta poikkeava ratkaisu, armeijan versio kultaisesta kädenpuristuksesta on tarjota työntekijää töihin kahdeksi vuodeksi yhden hinnalla. Valtio maksaa irtisanotun työntekijän vuoden palkan yritykselle, joka pestaa tämän vähintään kahdeksi vuodeksi palvelukseensa.

Paljon puhuttu valtion leipä ei enää ole vain pitkä ja kapea, se saattaa myös loppua.

Päivän lehti

24.9.2020

Fingerpori

comic