fbpx
Pääkirjoitukset

Asuinpaikka ei saa ratkaista kotihoivaa

Valtio mielii säästää vanhuspalveluista ensi vuosikymmenellä liki miljardi euroa eli lähes kolmanneksen sote-uudistuksen säästötavoitteista.

Leijonanosa näistä säästöistä tulisi vähentämällä ympärivuorokautista hoivaa ja lisäämällä vastaavasti “kotihoivaa” sekä kasvattamalla kotihoidon tuottavuutta. Lukemat perustuvat Lännen Median kertomiin Nordic Healthcare Groupin laskelmiin sosiaali- ja terveysministeriölle (HäSa 10.7.).

Vanhuspalvelujen huimana haasteena on ratkaista, miten saada resurssit riittämään ikääntyvän väestönosan kasvaessa.

Selvityksen mukaan peräti 40 prosenttia nykyisistä tehostetun palveluasumisen asukkaista soveltuisi kotihoivan piiriin. Osuus on hurja. Kotihoiva on vaikutusarvion liitteessä näppärästi määritelty asumiseksi omissa kerrostaloyksiöissä taajamien keskustoissa. Näinpä hoitajilla ei kuluisi lääkkeitä jakaessaan aikaa ramppaamiseen haja-asutusalueella.

On totta, että osa ikäihmisiä muuttaa syrjäkulmilta keskustaan lähemmäksi palveluja, mutta se ei ole koko kuva. Iso osa haluaa perustellusti palvelut ilman muuttoa rakkaasta kotitalosta.

Haja-asustusalueiden vanhukset ovat tahtoneet olla heikommalla kotihoidon palvelujen saannissa kuin keskustassa asuvat. Päivittäisten käyntien määrää on saatettu suurten ajokilometrien vuoksi rajata kunnissa, vaikka se sotii yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan.

Kuntaliitto korostaa lausunnossaan, että kotihoidon järjestämisen lähtökohtana on henkilön palvelujen tarve, joten palvelujen myöntämisen ehdoksi ei voi kaavamaisesti asettaa tiettyä kilometrirajaa ilman yksilöllistä harkintaa. Poikkeuksellisen pitkät etäisyydet saattavat vain erityistapauksissa rajoittaa kunnan mahdollisuuksia järjestää kotipalveluja.

Kuntalaisia ei saa laittaa lähtökohtaisesti eriarvoiseen asemaan asuinpaikan mukaan, ei edes sote-uudistuksen muutosmainingeissa.

Kotihoivaa kaipaavia syrjäkylien vanhuksia ei sovi painostaa muuttamaan taajaman kerrostaloon, elleivät he sitä itse halua. Kuntaliiton lausunto tähdentää, että vuokra-asunnon osoittaminen keskustasta ei kelpaa kotihoitopalvelujen järjestämisvaihtoehdoksi.

Kotihoitopyynnöt on siis käsiteltävä aina samalla tavalla, asuipa pyytäjä keskustassa tai haja-asutusalueella.

Menot