Pääkirjoitukset

Avioliittolain muutos todennäköinen

Kansalaisaloitteesta on parissa vuodessa tullut toimiva kansanvallan kanava, joka saa suomalaisten äänen kuuluviin yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Aloitteilla mitataan etenkin arvomaailman muutosta, joka ei aina noudata vaalikausien väliä.

Vajaa vuosi sitten alkanut Tahdon 2013 -kampanja sai taakseen 60 000 allekirjoittajaa yhdessä päivässä. Puolessa vuodessa nimiä kertyi 163 681 kappaletta.

Yleinen ilmapiiri on Suomessa muuttunut suvaitsevaisempaan suuntaan, eikä eduskunta voi ummistaa siltä silmiään.

Kaikkien suomalaisten pitää olla sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta lain edessä tasa-arvoisia. Myöskään adoptio-oikeutta ei voi sitoa yhteen perhekäsitykseen.

Vaaka on kallistumassa avioliittolain uudistamisen kannalle; kansalaisaloite on ensimmäistä kertaa johtamassa lakimuutokseen.

Tahdon 2013 -kampanjan mukaan enemmistö eduskunnasta eli 108 kansanedustajaa on asian takana. Kysymys on kampanjan omasta arviosta ja päätelmistä, ei täsmällisen kyselyn tarkasta tuloksesta.

Eniten kannatusta lakimuutos saa demareilta, kokoomuksesta, keskustasta, Vasemmistoliitosta, vihreiltä ja RKP:stä.

Rintama on laaja, mutta käytännössä vain vihreät ja Vasemmistoliitto ovat yhtenäisinä asian takana.

Kokoomuksen ja etenkin keskustan riveissä on paljon myös nykyisen avioliittolain kannattajia. Keskustan eduskuntaryhmässä he ovat enemmistössä, ja puolueen kenttäväen keskuudessa perinteinen avioliittokäsitys on vallalla vielä laajemmin.

Keskustan edustajat saattavat hyvinkin ratkaista lakimuutoksen kohtalon lopullisessa äänestyksessä. Silloin moni ajattelee myös jatkopaikkaansa seuraavien vaalien jälkeisessä eduskunnassa.

Perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien kanta sukupuolineutraaliin avioliittolakiin on kielteinen.

Perussuomalaisille kysymys on ryhmäkurista ja vaaliohjelmaan sitoutumisesta. Näin periaatteellisessa asiassa puoleen eduskuntaryhmälle on kunniaksi, jos myös puolueen yleislinjasta poikkeavat näkemykset voidaan ilmaista. Se olisi sitä peräänkuulutettua avointa ja rehellistä politiikkaa.

Eduskunnan torstaisessa lähetekeskustelussa oli kysymys pelkästään aloitteen käsittelytavasta. Silti puheenvuoroja jonotettiin, ja perussuomalaisten vantaalainen kansanedustaja Mika Niikko vietti jopa yönsä eduskunnan kanslian lattialla.

Asiassa pysyttiin yleisesti ottaen jopa kiitettävästi, eikä eduskunnan arvovaltaa asetettu tällä kertaa kyseenalaiseksi.

Salissa kuultiin poikkeuksellisen henkilökohtainen ja rohkea perustelu tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Jyväskyläläinen kansanedustaja Eila Tiainen (vas.) kertoi pikkuveljestään, joka ei jaksanut elää ahdistavassa elämäntilanteessaan.

Tuskin mikään on kestävämpi perustelu lakimuutokselle kuin yleinen inhimillisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen.

Päivän lehti

30.5.2020