Pääkirjoitukset

Avioliittolaki tälle vuosituhannelle

Nimien keräys sukupuolineutraalin avioliiton puolesta tehtyyn kansalaisaloitteeseen umpeutui muutama päivä sitten.

Keräystavoite, 50 000 nimeä, täyttyi jo keräyksen alkumetreillä. Se tarkoittaa, että eduskunnan on otettava kantaa aloitteeseen.

Kaikkiaan nimiä kertyi 163 681 kappaletta. Moni haluaa julkisesti liputtaa asian puolesta.

Aloitteessa todetaan, että Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Nyt vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään.

Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet kuin aviopareilla, muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta.

Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia.

Maailmalla sukupuolineutraali avioliitto on mahdollinen alle 20 maassa. Mukana ovat tietysti Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta sekä monet muut Länsi-Euroopan maat.

Lisäksi sukupuolineutraalin avioliiton voi solmia Kanadassa, useissa Yhdysvaltojen osavaltioissa, Uudessa Seelannissa sekä muutamissa Latinalaisen Amerikan maissa ja Etelä-Afrikassa.

Toisessa ääripäässä on kymmenkunta, lähinnä arabimaata, joissa homoseksuaali voidaan tuomita jopa kuolemaan.

Itä-Eurooppa on harmaata vyöhykettä, jossa homoseksuaalisuus ei ole rikos. Esimerkiksi Venäjällä siitä puhuminen julkisesti katsotaan silti yllyttämiseksi, joka on rikos.

Suomi oli etujoukoissa parantamassa naisten tasa-arvoa. Seksuaalivähemmistöjen tasa-arvossa emme sitä ole. Olisi kuitenkin hyvä pysyä edes muiden länsimaiden perässä.

Homoseksuaalien on mahdollista rekisteröidä parisuhteensa, mutta siinä esimerkiksi sukunimikäytäntö on erilainen kuin avioliitossa.

Suurempi kysymys on perheen ulkopuolinen adoptio. Se käy vain avioliitossa.

Se on myös yksi painavimpia argumentteja, jolla sukupuolineutraalia avioliittoa vastustetaan.

Vastustajien mielestä lapsen perhekäsitys vääristyy, jos molemmat vanhemmat ovat samaa sukupuolta. Tutkimukset eivät tue tätä näkemystä. Tärkeintä on, että lapsella on rakastavat vanhemmat tai edes yksi sellainen.

Toivottavasti eduskunta päätyy kansalaisaloitteen pohjalta muuttamaan lakia.

Mikään läpihuutojuttu lakimuutos ei ole. Lähes kaikissa puolueissa on sekä kannatusta että vastustusta. Muutos kuitenkin toisi avioliittolain tälle vuosituhannelle.

Papin siunaamia kirkkohäitä samaa sukupuolta olevat parit saanevat vielä odottaa pitkään. Tämä asia on kuitenkin ratkottava luterilaisen kirkon sisällä. Se ei kuulu eduskunnalle.

Vaikka luterilainen kirkko on hämmentynyt suhteessaan homoseksuaalisuuteen, siellä kuitenkin keskustellaan asiasta.

Useissa muissa kirkko- ja uskontokunnissa on mahdotonta ottaa edes puheeksi homoseksuaalisuutta, saati samaa sukupuolta olevien avioliittoa.