Pääkirjoitukset

Avun hakemisessa ei ole mitään hävettävää

Ihmisten hyvinvoinnista, perheiden asioista ja parisuhteista puhutaan nykyään julkisuudessa paljon. Tämä on madaltanut kynnystä hakea ongelmallisiin perhetilanteisiin apua.

Suomalaisen yksinpärjäämisen kulttuurin muuttuminen on erinomainen asia. On kaikkien etu, että ihmiset hakevat apua, kun sitä tarvitsevat.

Myös vaikenemisen kulttuurista on syytä päästä eroon. Perheväkivalta ei koskaan ole uhrin häpeä, vaan siihen saa ja pitää hakea apua.

Seurakunnat ylläpitävät perheasiain neuvottelukeskuksia, jotka tarjoavat muun muassa parisuhde- ja eroneuvontaa sekä vertaistukiryhmiä. Hämeenlinnassa seurakuntien perheneuvonta antaa maksutta apuaan Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan, Lopen ja Valkeakosken kuntien asukkaille. Asiakkuus ei edellytä edes seurakunnan jäsenyyttä.

Kuntien tai kuntayhtymien vastuulla ovat lasten hyvinvointia edistävät perheneuvolat.

Molemmista ohjataan myös eteenpäin, jos ristiriitojen takana on konkreettinen avun tarve. Talous- ja lastenhoitohuolet heijastuvat ihmisten henkiseen hyvinvointiin olennaisesti.

Kun aikuiset saavat apua parisuhdeongelmiinsa, koko perhe hyötyy. Pienetkin lapset aistivat, millainen perheen ilmapiiri on ja eläytyvät aikuisten ahdistukseen.

Parisuhdeterapiaan hakeudutaan yleensä vuorovaikutuksen ongelmien vuoksi.

Monesti parisuhdeterapiassa pariskunta saa asiansa kuntoon noin kymmenellä käyntikerralla. Se on vähän, kun pelissä on koko perheen yhteinen tulevaisuus ja lasten ehjä koti.

Sosiaalityötä kritisoidaan toisinaan siitä, että sosiaalityöntekijät ovat yleensä naisia, ja heidän arvellaan asettuvan ristiriitatilanteissa tukemaan enemmän pariskunnan naista. Tasapuolisuus on kuitenkin ainoa vaihtoehto, ja parisuhteessa molemmat osapuolet voivat olla yhtä paljon tuen tarpeessa.

Myös Väestöliitto tarjoaa apua eri-ikäisille ja erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille. Tarjolla on tietoa ja terapia-, koulutus-, lastenhoito- ja kotihoitopalveluja.

Apua saa myös netti- ja puhelinpalveluna. Väestöliiton nettivastaanotto on kahdenkeskinen ja luottamuksellinen chat-keskustelu. Ainakin nuorille aikuisille kyse on todellisesta matalan kynnyksen keskusteluavusta, jota saa ilmaiseksi ja asuinpaikasta riippumatta.

Päivän lehti

29.10.2020

Fingerpori

comic