Pääkirjoitukset

Biotalouden potentiaali odottaa valjastamistaan

Biotaloudesta on toivottu Suomen sampoa, joka tuottaa työtä, kasvua ja energiaomavaraisuutta sekä täyttää ilmastotavoitteet. Täyttä potentiaalia ei ole vielä saatu valjastettua.
Metsäsektori on Suomen biotalouden tukijalka, jolla on myös kriittiset pisteensä. KUVA: Ville Mäkilä Kuva: Ville Mäkilä
Metsäsektori on Suomen biotalouden tukijalka, jolla on myös kriittiset pisteensä. KUVA: Ville Mäkilä Kuva: Ville Mäkilä

Epämääräisen lavea ja kauniilta kuulostava biotalous sopii moneen suuhun. Senhän on oltava hyvästä, koska se liittyy uusiutuviin luonnonvaroihin.

Biotaloudessa fossiiliset raaka-aineet korvataan kestävästi eloperäisillä raaka-aineilla. Biomassojen liikakäyttöön johtava tuotanto ei kuitenkaan ole ympäristöystävällistä.

Metsätalous uusine sellutehtaineen on keskeisessä roolissa kotimaisessa biotaloudessa, vaikka biotalouden ja metsätalouden välille ei sovi laittaa yhtäläisyysmerkkejä.

Luonnonvarakeskuksen mukaan metsäsektori on Suomen biotalouden tukijalka, sillä metsäsektorin osuus biotalouden tuotoksesta ja arvonlisäyksestä oli viime vuonna 39 prosenttia. Toiseksi ylsi elintarvikesektori 22 prosentilla.

Rakentamisen korkeapaine nostatti viime vuonna puurakentamisen merkitystä.

Metsäteollisuuden pitää pyrkiä yhä enemmän kohti jalostusarvoltaan korkeampia lisäarvotuotteita.

Metsätalouden riippana on myös torailu hiilinieluista. Haasteena on löytää tasapaino hakkuiden ja hiilinielun välillä.

Biotaloudella on merkittävä rooli, mutta Suomi ei elä pelkästään siitä.

Biotalouden tuotos on Luken mukaan kuudesosa koko kansantalouden kokonaistuotoksesta ja arvonlisäys noin kahdeksasosa kansantalouden arvonlisästä.

Biotalouden osuus ei ole kuluvalla vuosikymmenellä juurikaan muuttunut, vaikka puheista muuta luulisi.

Biotalous työllistää noin joka kahdeksannen työllisen. Biotalouden työllisyys on tällä vuosituhannella vähentynyt maatalouden myötä, mutta lasku pysähtyi viime vuonna.

Biotalousstrategian suurellisena tavoitteena on luoda biotalouteen 100 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä. Työllisyystavoite näyttää tilastojen valossa karkaavan, mutta odotukset biotalouden tuotoksen kasvattamisesta 100 miljardiin euroon ovat tätä tahtia täyttymässä.

Kestävä kehitys joutuu tosin outoon valoon, jos metsiä aletaan vasiten hakata puupohjaisen biopolttoaineen tekoa varten. Kun metsien hiilinielu kärsii, hiilidioksidipäästöt voivat jopa nousta.