Pääkirjoitukset

Biotaloudesta uusikruununjalokivi

Hallitus vannoo ohjelmassaan biotalouden voimaan ja lupailee kärkihankkeille kaikkiaan satoja miljoonia euroja. Biotaloudesta mielitään Nokian jälkeen Suomen seuraavaa kruununjalokiveä, jolla on tarkoitus saada aikaan työtä, kasvua ja energiaomavaraisuutta sekä täyttää ilmastotavoitteet.

Epämääräisen laveana käsitteenä biotalous sopii moneen junailuun, joka liittyy uusiutuviin luonnonvaroihin.

Biotaloudessa fossiiliset raaka-aineet korvataan kestävästi eloperäisillä raaka-aineilla. Metsätalous uusine sellutehtaineen on keskeisessä roolissa kotimaisessa biotaloudessa. Metsistä elävänä Suomea voisi jo kuvata biotalouden suurvallaksi, mutta esimerkiksi puuhakkeen sijasta kannattaisi pyrkiä kohti jalostusarvoltaan korkeampia lisäarvotuotteita.

Hallitusohjelma linjaa, että päästöttömän, uusiutuvan energian käyttö nousee 2020-luvulla yli 50 prosentin. Suurimmat mahdollisuudet ovat nestemäisissä biopolttoaineissa ja biokaasussa. Ympäristöystävällisenä tavoitteena on luopua hiilen käytöstä energiantuotannossa ja puolittaa tuontiöljyn käyttö kotimaan tarpeisiin 2020-luvulla.

Valtiovalta aikoo tukea alan teollisuuden innovaatioita ja vientiä sekä edistää myös kiertotaloutta ja cleantech-ratkaisuja. Jotta bioenergia saadaan kohtuukustannuksin liikkeelle metsästä ja maaseudulta, hallitus panostaa alemman tieverkon kunnostamiseen. Biopolttoaineiden sääntelyä olisi vara kehittää, jotta jätemateriaalia voisi hyödyntää sujuvammin.

Biotaloudessa on valtavasti toistaiseksi valjastamatonta potentiaalia. Biotalous on mahdollisuus koko Kanta-Hämeelle, mutta alan yrittäjillä ei ole liiemmälti aikaa hukattavaksi. Biotaloudesta odotetaan suuria eri maakunnissa lounaisesta Suomesta aina Pohjois-Karjalaan ja Lappiin asti.

Alueiden keskinäisessä kilpailussa on keskityttävä ja panostettava omiin vahvuuksiin ja huolehdittava omasta edunvalvonnasta. Kanta-Hämeen luonnonvara-alan verkostolla on sarkaa uuden tiedon soveltamisessa liiketoiminnaksi.

Tieteellä ja tutkimuksella on annettavaa yrityskentälle. Jalostus tietää aina parempaa tuottoa kuin perustuotanto. Kuntien on luotava edellytyksiä yritystoimintaan, mutta yritysten toimet ratkaisevat, syntyykö bio- ja kiertotalouteen menestystarinoita.

Päivän lehti

30.3.2020