Pääkirjoitukset

Biotalouteen kasataanvaltavia odotuksia

Biotalouteen ladataan Suomessa juuri nyt valtavia odotuksia. Hallitustunnustelija Juha Sipilä (kesk.) vahvisti niitä nostamalla juuri biotalouden yhdeksi uuden hallituksen tärkeimmistä hankkeista.

Biotaloudesta odotetaan peräti uutta Nokiaa, joka nostaa maan talousvaikeuksista uuteen vauhtiin. Bio- ja kiertotalouden uskotaan tuovan lisää kasvua vientiin, vahvistavan energiaomavaraisuutta, luovan uusia työpaikkoja ja täyttävän samalla Suomen kovat ilmastotavoitteet.

Biotalous tuntuu tällä hetkellä olevan ratkaisu moniin ongelmiin niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin, mutta konkreettiset tulokset ovat toistaiseksi vähissä.

Biotalouden sateenvarjon alla on suuria kokonaisuuksia, joiden hyödyntäminen ja tuotteistaminen näyttäisi olevan hankalaa. Esimerkiksi monet biojalostamo- ja tuulivoimahankkeet ovat edelleen aloittamista vaille valmiita.

Hallitusneuvotteluissa haetaan keinoja biotalouden vauhdittamiseksi ja maakunnissa kerätään viisastenkiviä, joilla biotaloutta voitaisiin hyödyntää kasvun ja yritystoiminnan vauhdittamiseksi. Hankkeita on joka niemessä ja notkelmassa, ja ne ovat jo johtaneet eräänlaiseen alueiden keskinäiseen kilpajuoksuun.

Suuret investoinnit ovat ratkaisemassa peliä biotaloudessa. Kun metsäyhtiö panostaa uuteen biotuotetehtaaseensa miljardin, ovat pienemmät hankkeet murusia pöydällä. Biotaloudessa on valtavasti potentiaalia, mutta pikkuhiljaa kaivataan myös tuloksia, jos Suomi todella halutaan nostaa kansainvälisestikin merkittäväksi kierto- ja biotalouden edelläkävijäksi.

Kuntien ja kaupunkien on tehtävä valintoja ja luotava edellytyksiä yritystoimintaan, mutta yritysten hankkeet lopulta ratkaisevat, millaisia menestystarinoita bio- ja kiertotalouteen syntyy.

Mittavia hankkeita on valmistelussa, mutta toteutus on monen mutkan takana. Useimpiin bio- ja kiertotalouden hankkeisiin kietoutuu niin elinkeino-, alue, -ympäristö- kuin maa- ja metsätalouspolitiikkaakin.

Uudelta hallitukselta kaivataan selkeitä suuntaviivoja, miten mittavia ja kalliita hankkeita vauhditetaan. Toistaiseksi ilmassa on paljon puhetta, mutta vielä vähän villoja.

Mainos