Pääkirjoitukset

Eläintenpitäjiltä edellytetään pätevyyttä

Uudistettu eläinsuojelulaki lähtee tänä keväänä lausuntokierrokselle, ja eduskunta käsittelee hallituksen esitystä syksyllä. Vuosia valmisteltu eläinsuojelulaki saataneen viimein valmiiksi. Lakiuudistuksen pitkittymiseen on vaikuttanut uudistuksen laajojen vaikutusten huomioiminen ja laaja sidosryhmien kuuleminen.

Uudistaminen tulee tarpeeseen, sillä vuoden 1996 puitelaki ei vastaa nykypäivän eläintenpitovaatimuksia ja muun muassa EU- säädöksiä.

Hyvää lain uudistustyössä on uusimman eläinten tarpeita ja vaatimuksia koskevan tutkimustiedon huomioon ottaminen. Eläinten on saatava toteuttaa lajityypillistä käyttäytymistään voidakseen hyvin.

Eläinsuojelulainsäädäntöä uudistetaan eläinten hyvinvoinnin tilan parantamiseksi, eläinsuojeluvalvonnan tehostamiseksi ja asiaa koskevan sääntelyn selkeyttämiseksi.

Lakiin on tulossa eläintenpitäjiä koskeva pätevyysvaatimus. Pätevyyden tarve tulee ilmi jo maa- ja metsätalousministeriön muistiosta vuodelta 2012; pätevyyden kirjaamista lakiin ovat esittäneet useat viranomaiset sekä seura- ja harrastuseläintenpitäjät. Pätevyysvaatimus nousee toistuvasti esiin myös EU-komission tarkastuksissa.

Kaikkien eläintenpitäjien ja muualla eläimiä hoitavien on täytettävä pätevyysvaatimukset: heillä on oltava eläinten hyvinvoinnin kannalta riittävä osaaminen.

Ammattimaisesti tai muuten laajassa mitassa eläimiä pitävällä on oltava soveltuva koulutus tai muilla keinoin saavutettu riittävä pätevyys.

Vaatimus on perusteltu, sillä eläinten hoitajalla on ratkaiseva merkitys hoidossa olevien eläinten hyvinvointiin. Tuotantoeläinpuolella pätevyysvaatimuksiin on jo vaikutettu tukipuolen lainsäädännöllä. Nykyään kuitenkin riittää, että eläinhoitolan tai eläinkauppiaan on tehtävä toiminnastaan ilmoitus aluehallintovirastoon, mutta pätevyysvaatimuksia heille ei ole.

”Koira-ajokorttia” tai muuta pätevyysasiakirjaa ei lemmikkieläimen omistajan tarvitse jatkossakaan hankkia, sillä pätevyyttä valvottaisiin muun eläintenpidon valvonnan yhteydessä.

Tuotantoeläinten elinolosuhteet herättävät jatkuvasti kiinnostusta. On hyvä, että myös kasvavan seura- ja harrastuseläinten hyvinvointiin ja omistajien osaamiseen on alettu kiinnittää huomiota.