fbpx
Pääkirjoitukset

Englannin ylivalta kouluopetuksessa kaventaa karvaasti kielipääomaa

Peruskoulun kieltenopetuksessa on paljon hyvää kehitystä mutta myös huonoa. Vieraiden kielen opettelun varhentuminen on hyvästä mutta englannin ylivalta pahasta.
Esimerkiksi venäjän kielen osaaminen olisi työntekijälle hyvä valtti. Kuva: Katariina Filppula
Esimerkiksi venäjän kielen osaaminen olisi työntekijälle hyvä valtti. Kuva: Katariina Filppula

Vieraiden kielten opiskelu sujuu nuoresta pitäen.

Peruskoulun oppilaiden ensimmäinen vieras kieli on alkanut vuodesta 2020 lähtien ensimmäisellä luokalla. Kieli on harvoin mikään muu kuin englanti. Lisäksi vapaaehtoisen A-kielen opetus alkaa jo 3. tai sitten 4.–5. luokalta.

Kielitarjonta vaihtelee kunnittain ja jopa kouluittain.

Englannin asema ensimmäisenä vieraana kielenä on viime vuosina vain vahvistunut.

Lähes jokainen ikäluokasta opiskelee peruskoulun aikana englantia, mutta toiseksi suosituinta kieltä saksaa lukee 7.–9-luokkalaisista vain joka kymmenes. Ranskaa tai espanjaa lukevia on viitisen prosenttia ikäluokasta.

Toisen kotimaisen kielen asema on vain tilastollisesti vahva englannin jälkeen.

Kielivalintojen yksipuolistuminen tekee hallaa suomalaiselle elinkeinoelämälle.

Englannin osaajia riittää, mutta saksan, venäjän, ranskan, espanjan, italian ja kiinan kanssa kangertaa eikä ruotsin taitokaan hyvää ole.

Suomen kaltaiselle pieni, syrjäinen ja viennistä elävä maa tarvitsee laajaa kielitaitoa.

Yritystoiminnan laajentaminen uusille markkinoille vaatii maan kielen ja tapakulttuurinkin tuntemista. Englanti ei aina riitä.

Yrityselämässä ja julkisella puolellakin vieraiden kielten taito on joko välttämätön, tarpeen tai ainakin hyödyksi.

Kieliosaamisen monipuolistamiseksi on kunnissa ja kouluissa tehty töitä, jotta opiskelumotivaatio heräisi. Asenteet muuttuvat hitaasti.

Samaan aikaan lukioissa valinnaisten kielten opiskelu on vähentynyt.

Kielten opiskelussa pullonkauloina ovat mm. resurssipula ja ryhmäkokovaatimus.

Kielivalinta ei houkuttele, jos asenteena on kodista saakka se, ettei muun kielen kuin englannin opiskelusta ole hyötyä.

Kieliopintojen kokeminen työlääksi vahvistaa negatiivista kierrettä.

On ehdottoman tärkeää, etteivät vanhemmat asenteillaan sammuta lapsen innostusta ja halua vieraan kielen oppimiseen.

Kieltenopiskelu vaatii maassa uutta ryhtiliikettä ja lisää rakenteellisia uudistuksia.

Menot