Pääkirjoitukset

Etätyö ei mullistakaan työelämää

Etätyöstä ei tullut sitä menestystarinaa, johon monet arvostetut työelämän uudistajat aikanaan uskoivat. Kolmannes palkansaajista tekee joskus työviikon aikana töitään kotioloissa. Suurin osa kotityöstä on kuitenkin tilapäistä, ylitöihin verrattavaa uurastusta, mutta ei varsinaista etätyötä.

Työelämää on uudistettu monin tavoin, ja tietotekniikka on mullistanut arkipäiväistä työskentelyä työpaikoilla. Nopea laajakaista ja uudet kuituyhteydet antavat entistä paremmat mahdollisuudet myös kotona työskentelyyn.

Tietoyhteiskunnan uudesta työtavasta uumoiltiin myös autioituvan maaseudun pelastajaa, kun koulutetut työntekijät muuttavat kaupungeista takaisin synnyinseudulleen. Uskottiin, että paluumuuttajat takaisivat maaseudun palveluvarustuksen ja pelastaisivat oppilaskatoon riutuvat kyläkoulut. Yhteiskunnallinen kehitys on kuitenkin kulkenut toiseen suuntaan. Muuttoliike suuntautuu edelleen kaupunkeihin ja vahvimmin eteläiseen Suomeen.

Välineistä työelämän suuri muutos ei ole pitkää aikaan ollut kiinni, vaan enemmänkin asenteista ja muista tekijöistä. Työpaikoilla uskotaan sitkeästi, että sosiaalisilla kontakteilla on työelämässä suuri merkitys. Työkavereita on hyvä tavata työpäivän aikana ja palaverit ovat videoneuvotteluja luontevampia ja tehokkaampia.

Etätyön tekeminen on myös luottamuskysymys. Työnantaja on luonnollisesti kiinnostunut, että työpäivän aikana syntyy myös tuloksia. Työn tuloksia voidaan helposti mitata useimmissa toimistotöissä tehdastyöstä puhumattakaan.

Ongelmia on tutkimuksien mukaan erittäin harvoin. Etätyön tekijät ovat lähes poikkeuksetta tunnollisia puurtajia, jotka saavat tuloksia aikaan yhtä hyvin työpaikallaan kuin omissa oloissakin.

Etätyö ei sovellu läheskään kaikille työpaikoille. Tehdastyyppistä työtä tai palveluammatteja on vaikea siirtää päiväksi, kahdeksi viikossa kotioloihin. Tyypillistä onkin, että etätyön tekijöitä löytyy opettajista, tutkijoista tai ylipäätään toimihenkilöistä ja erilaisissa esimiestehtävissä olevista. Heille etätyö on tehokas väline myös työn tuottavuuteen.

Työ sujuu kotona jopa intensiivisemmin kuin työpaikan hälinässä. Tulokset ovat usein myös nähtävissä esimerkiksi projektiluonteisissa tehtävissä, joiden valmistumisella on omat aikataulunsa.

Etätyö perustuu aina työnantajan ja työntekijän väliseen luottamukseen. Siitä on oltava selvät pelisäännöt, joiden mukaan mennään. Työpaikoilla etätyö on myös tasapuolisuuskysymys, sillä sen pitäisi periaatteessa olla kaikkien ulottuvilla.

Etätyö on parhaimmillaan tehokas väline, mutta se tuskin lisääntyy nykyisestä merkittävästi, vaikka välineet ovat kehittyneet. Työpaikan kontakteilla ja sosiaalisella ympäristölläkin on tulevaisuudessa oma arvonsa.

Etätyön mahdollisuudet ovat kehittyneet enemmän kuin varsinainen etätyö. Säännöllinen kotona työskentely ei ole sitä huolimatta lisääntynyt.