Pääkirjoitukset

Euroopassa tikittää aikapommi

Kansainvälisen Punaisen Ristin pääsihteeri Yves Daccord varoittaa Helsingin Sanomien haastattelussa Eurooppaa uhkaavista väkivaltaisista levottomuuksista. Aikapommin, joka räjähtäessään saattaa olla tuhoisa, on virittänyt maanosaamme koetteleva suurtyöttömyys.

EU:n tilastotoimiston Eurostatin mukaan EU-maissa on jo lähes 26 miljoonaa työtöntä. Kasvu on jatkunut vuosi vuodelta kiihtyen eikä varmoja viitteitä sen taittumisesta ole edes näköpiirissä.

Pahinta työttömyys on Välimeren alueella Espanjassa ja Kreikassa, joissa kummassakin jo yli neljäsosa työvoimasta on vailla työtä. Synkkää on myös muissa maissa, joissa teollisuus rapautuu markkinakysynnän lamassa ja koko maanosan kilpailukyvyn puutteessa. Tuotanto on siirtynyt halvan työvoiman maihin Kaukoitään.

Monen kansantalouden, muun muassa Suomen toistaiseksi pelastanut kotimarkkinoiden kysyntäkin on hiipumassa uhkaavasti ja luomassa lisää vaikeuksia. Tällöin yhteiskunnan turvaverkot eivät enää kykene vastaamaan kasvavan köyhien joukon tarpeisiin. Yhä enemmän eri maiden Punaisten Ristien kansallisesta avusta suuntautuukin oman maan hädänalaisten auttamiseen.

Kun kymmenet miljoonat ihmiset joutuvat elämään kaikkialta päälle kaatuvassa köyhyydessä vailla toivoakaan elämän paranemisesta, epätoivo lietsoo levottomuuksia. Turhautuneet ihmiset ryntäävät kaduille ja purkavat patoutuneen vihansa yhteiskuntaan, joka heidän mielestään on syypää asioiden kehnoon tilaan. Äärimmillään tyytymättömyys ryöstäytyy väkivallaksi, joka ei ole kenenkään hallinnassa.

Valtiot tavallaan pakotetaan suojautumaan hillittömyyksiltä ja lisäämään poliisivoimiaan ja ääritapauksissa mobilisoimaan armeijan tukahduttamaan voimatoimin hulinointia. Monesti poliisin ja sotilaiden kovat otteet eivät edes johda toivottuun tulokseen, vaan päinvastoin lisäävät ja laajentavat väkivaltaa.

Varoittavina esimerkkeinä käyvät muutaman vuoden takaiset Pariisin esikaupunkien mellakat, joissa työttömät, usein maahanmuuttajataustaiset nuorisojoukot ottivat tuhoisasti yhteen poliisin kanssa.

Pitkäkestoisen suurtyöttömyyden luomaan kriisiytymiseen on syytä suhtautua vakavasti, sillä Punainen Risti laskee jo nyt Euroopan kriisialueeksi, jossa vakavien levottomuuksien uhka on todellinen.

Tilanne ei ole Suomessa vielä läheskään eteläisen Euroopan kaltainen, vaikka mittavat irtisanomiset ja lomautukset ovat arkipäivän raskasta todellisuutta meilläkin. Panostukset työllisyyteen ovat parasta sosiaaliturvaa, joka takaa yhteiskuntarauhan säilymisen.

Erityisen tärkeätä on estää nuorten syrjäytyminen. Tässä työssä nuorisotakuulla on keskeinen tehtävä. Kun jokaiselle nuorelle järjestetään peruskoulun jälkeen työtä tai opiskelupaikka, on perusteita uskoa, että Suomi voi olla myönteinen poikkeus moneen muuhun EU-maahan nähden. Panostukset turvaverkon lujuuteen tulevat aina halvemmiksi kuin kriisin seuraukset.