Pääkirjoitukset

Hakemusten käsittelyyn nopeasti ryhtiä

Perustoimeentulotuen siirtyminen Kelaan on näkynyt ruuhkina puhelinpalveluissa sekä Etelä-Suomen ja suurten kaupunkien toimistoissa.

Helmikuussa toimeentulotuen hakemusten käsittely kesti liian kauan eli keskimäärin 7,9 työpäivää.

Perjantaina Kelan valtuutetut edellyttivät, että ripeät toimenpiteet jatkuvat, jotta lainmukaiseen tilanteeseen päästään mahdollisimman nopeasti.

Valtuutettujen linjaus on täysin oikea. On silti erikoista, että tilanne on tullut ikään kuin yllätyksenä Kelalle.

Tosiasiassa valmisteluaikaa on ollut riittävästi ja runsaasti. Tukihakemusten käsittely ei ole kuitenkaan sujunut lähellekään oletetulla tahdilla.

Virhearviota on tehty monessa vaiheessa.

Kelassa asiakaspalvelun ja hakemusten käsittelyn ruuhkaa on purettu muun muassa teettämällä ylitöitä, jatkamalla määräaikaisten työntekijöiden työsuhteita ja rekrytoimalla lisää henkilöstöä.

Positiivista on, että Kelassa on lisäksi sovittu uusista toimintatavoista, joita voidaan hyödyntää erityisen kiireellisissä perustoimeentulotukeen liittyvissä tilanteissa.

Tärkeää on myös, että Kelan asiakkaiden lääkkeiden ja ruoan saanti turvataan maksusitoumuksilla.

Perustoimeentulotuki on viimesijainen tuki eli sitä maksetaan silloin, kun asiakkaiden omat tulot ja etuudet eivät riitä päivittäiseen elämiseen.

Yksittäisiä tuen saajia on Suomessa yllättävän paljon. Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tilastojen mukaan vuonna 2015 toimeentulotukea myönnettiin 259 000 kotitaloudelle ja yli 400 000 henkilölle.

Toimeentulotuen kokonaismenot olivat samana vuonna 740,6 miljoonaa euroa.

Näistä syistä ei ole mitenkään samantekevää, miten tukihakemusten ruuhkia puretaan.

Kelan pääjohtaja Elli Aaltonen on luvannut, että Kela saa toimeentulotukiruuhkansa purettua huhtikuussa. Päivittäiseen sinnittelyyn ei pääjohtajan vakuutuksista kuitenkaan ole suurta hyötyä.

Toimeentulotukihakemusten ruuhkat on pikaisesti purettava, ja tämän jälkeen ongelmien syyt on selvitettävä.

Viimesijaisen tuen hukkuminen byrokratian pyörteisiin ei voi tietää muuta kuin hankaluuksia vähäosaisille. Heikoimmista huolehtiminen on kuitenkin yhteiskunnan ja Kelan velvollisuus.

Päivän lehti

4.6.2020