Pääkirjoitukset

Hallituksen hoivamitoitus hämmentää ja pelottaa

Hallituksen suunnitelma pienentää henkilömitoitusta vanhustenhuollossa pelottaa alan asiantuntijoita, mutta varsinkin vanhuksia ja heidän omaisiaan.

Henkilöstön minimimitoitus on nyt 0,5. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vanhainkodeissa ja ns. tehostetun palveluasumisen yksiköissä pitää olla vähintään viisi hoitajaa kymmentä vanhusta kohti.

Jos uudistus viedään läpi, minimi olisi 0,4. Tarvittaisiin enää neljä hoitajaa. Alan asiantuntijat pitävät tätä hyvin vaarallisena tienä. Heidän mukaansa se johtaa lähinnä vanhusten varastointiin.

Henkilökunta voisi hoitaa enää välttämättömimmät toimet alan laitoksissa. Tehostetun palveluasumisen yksikötkin ovat käytännössä laitoksia, vaikka niitä avopalveluina mainostetaan.

Ainakin Etelä-Suomen aluehallintovirasto on vaatinut mm. dementiavanhusten hoivayksiköiltä 0,6:n henkilöstömitoitusta.

Ajan riento on viime viikkoina ollut niin kiivasta, että hallituksen suunnitelma on toistaiseksi herättänyt yllättävän vähän keskustelua.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa on pohdittu, ettei radikaaliin henkilöstömäärän pudotukseen ole järkevää mennä.

Sen sijaan tulevaisuudessa voidaan ehkä pestata lisää muun muassa hoiva-avustajia, joita ei tähän mennessä ole saanut ottaa lukuun mitoituslaskelmissa.

Tämä johtaa varmasti siihen, että koulutettuja hoitajia palkataan alan laitoksiin nykyistä vähemmän.

Kunnat ovat olleet ajamassa henkilöstömitoitusta nykyistä alemmas. Niiden tähtäimessä lienee ollut juuri se, että henkilöstön koulutustasosta voitaisiin joustaa.

Tällöin vanhustenhuollon hoivayksiköihin voitaisiin palkata nykyistä enemmän esimerkiksi hoiva-avustajia, joiden koulutus on vähäisempi kuin vaikkapa lähihoitajilla.

Se ei välttämättä ole kokonaan pahasta, sillä monella kouluttamattomallakin on luontainen kyky toimia vanhusten kanssa. Edellytyksenä pitää silti olla edes jonkinlainen peruskoulutus alalle.

Tämä mahdollistaisi nykyistä paremmin muun muassa maahanmuuttajien työllistymisen vanhusten hoivaan. Se ei kuitenkaan saa tapahtua iäkkäiden hyvinvoinnin ja turvallisuuden kustannuksella.

Päivän lehti

26.10.2020

Fingerpori

comic