Pääkirjoitukset

Hämeen poliisijohto Lahteen

Hämeenlinna on menettämässä tavoittelemansa Hämeen pääpoliisiaseman Lahdelle. Näin siitä huolimatta, että Poltinaholle on näinä päivinä Suomen ajanmukaisin poliisitalo, Miekkalinna. Siellä olisi tilaa myös maakunnalliselle poliisijohdolle.

Järkisyyt ja asiaperusteet eivät poliisihallintoa uudistettaessa näy juuri painavan. Miljoonainvestointi on vaarassa jäädä vajaakäytölle, mutta Lahden poliisitaloon on tehtävä remontti, jotta päällystö voisi sinne sijoittua.

Hämeenlinnan sijainti toimialueen keskellä ei taivuta päättäjiä viisaaseen ratkaisuun. Keskeinen rooli päätöksenteon ohjailussa oli myös uudistuksen selvitystyöryhmän vetäjällä, Lahden entisellä kaupunginjohtajalla Kari Salmella (sd.). Hänhän olisi osoittautunut tehtävässään taitamattomaksi, ellei olisi selvittänyt poliisipäällystön sijoituspaikkaa kotikaupunkiinsa.

Vaikka Hämeen ylin poliisijohto on sijoittumassa Lahteen, Hämeenlinnalla on edelleen mahdollisuuksia eräänlaiseen lohdutuspalkintoon. Salmen työryhmä esittää liikenneturvallisuuskeskuksen sijoittamista Helsinkiin, mutta poliisiasioista vastaava riihimäkeläisministeri Päivi Räsänen (kd.) ei ole vielä kantaansa ratkaissut.

Liikenneturvallisuuskeskuksen tehtäviin kuuluvat muun muassa automaattisen liikennevalvonnan tukitoimet. Ylinopeuksia valvovien kameroiden, peltipoliisien määrittelemien sakkojen käsittely on nykyisin hoidettu seitsemässä alueellisessa liikenneturvallisuuskeskuksessa. Salmen työryhmä esittää työn keskittämistä yhteen paikkaan, mikä merkitsee työtä noin viidellekymmenelle työntekijälle.

Ministeri Räsänen ei toistaiseksi liputa keskuksen Hämeenlinnaan sijoittumisen puolesta, vaan selvityttää tarvittavien tilojen käytön ja tarkat kustannukset. Arkikokemusten mukaan Hämeenlinna on pääkaupunkiseutua ja erityisesti Helsinkiä tuntuvasti edullisempi sijoituspaikka. Tämän on osoittanut monien valtion organisaatioiden palkka- ja taloushallinnon sijoittuminen Hämeenlinnaan.

Mikäli sisäministeri Räsänen päätyy Hämeenlinnaan, ratkaisu perustuu enemmän järkisyihin kuin poliittiseen kotiin päin vetoon, jotka jotkut ministerit tuntuvat erityisesti kavahtavan.

Poliisin hallinnon täysremontti pyyhkäisee mennessään monia pieniä palvelupisteitä ja rajoittaa suurempienkin palveluvalikoimaa. Kanta-Hämeessä lappu ilmestyy ainakin kauppakeskus Tuulosen sekä Turengin palvelupisteiden luukuille. Riihimäen poliisiaseman palvelut supistuvat muun muassa niin, että siellä lopetetaan asetarkastukset.

Toimintojen karsiminen tehostaa varmasti poliisin virkatyön tuottavuutta, mutta hankaloittaa maaseudun asukkaan elämää. Lähipalveluiden loppuessa passit, ajokortit ja erilaiset luvat pitää hakea entistä etäämmältä.

Tämänkin, kuten kaikkien uudistusten ylevänä tavoitteena on kaventaa hallintoa ja siirtää sieltä voimavaroja kenttätyöhön. Nähtäväksi jää, miten tavoitteissa onnistutaan. Poliisikunnan asenteillakin on merkityksensä. Kuinka kenttätyö mahtaa luonnistua esikunnan makuun päässeiltä?

Päivän lehti

7.4.2020