Pääkirjoitukset

Hämeenlinnan maine kärsii

Hämeenlinnan keskustaa pyritään rakentamaan entistä houkuttelevammaksi yrityksille ja yksityisille kansalaisille.

Hiertävä kivi kengässä on kuitenkin kaavoituksen hidas eteneminen. Keskustan yleiskaava ja osayleiskaava ovat osittain vanhentuneita. Kaavoittajalta ei saa muitakaan papereita ulos, ja jos saakin, niin turhauttavan myöhään, valittavat monet asianosaiset.

Tilanne haittaa jo kaupungin mainetta muun muassa kiinteistösijoittajien keskuudessa. Monet heistä ovat ilmoittaneet, että kaavoitustilanne ja suunnitelmat ovat Hämeenlinnassa sen verran sekavia, että sieltä on paras pysyä poissa.

Tällaiset tunteenpurkaukset ovat varmasti kärjistyksiä, eivätkä kerro koko totuutta. Mutta ei savua ilman tulta tässäkään tapauksessa.

Negatiiviset puheet leviävät nopeasti, eikä niille saisi antaa kasvualustaa. Jos huhuja ja pahoja puheita ei kyetä patoamaan, maineen paikkaaminen myöhemmin vaatii valtavan työn, ja vain ajan kanssa mahdolliset imagokolhut voidaan paikata.

Tilanne Hämeenlinnan keskustassa on akuutti, koska alustavat suuret suunnitelmat, kuten Engelinranta etenevät.

Unohtaa ei sovi myöskään suunnitteluvaiheessa olevaa Kirstulan autokauppakeskittymää ja Kaurialan muuttamista kokonaan asuntoalueeksi.

Kaupungin kaavoituksen ongelmista kärsivät myös kaupungin omat yhtiöt.

Mistä sitten ongelmat johtuvat? Ensinnäkin väki on vaihtunut kaavoitusosastolla tiheään, ja tällä hetkellä vakansseista on peräti neljä täyttämättä. Töitä siis on liian paljon ja väkeä liian vähän.

Tilanne on sikäli outo, että alan väkeä luulisi olevan hyvin saatavissa. Luulo ei kuitenkaan ole tiedon väärtti. Ensinnäkin henkilökunnan jatkuva vaihtuminen antaa signaalin viihtymättömyydestä. Sen taustalla on usein johtamiseen liittyviä ongelmia.

Ei luoteta alaisiin, ei kannusteta, ei kyetä delegoimaan tehtäviä, jolloin työt kasaantuvat liiaksi yksille henkilöille. Tällaisessa tilanteessa iskee helposti uupumus, eikä töitä saada ajoissa valmiiksi.

Tilanteeseen pitää saada nopeasti muutos, ettei Hämeenlinnan maine tärkeiden sijoittajien silmissä kärsi enempää.

Tärkeää on myös saada kaavoitusosaston työilmapiiri sellaiseen kuntoon, että vajaana nyt olevat vakanssit voidaan täyttää pätevillä hakijoilla.

Ongelmallista on se, jos kaupungin päättäjät eivät tiedosta tilannetta.

Informaation pitäisi kulkea nopeasti, ja keskustassa vaikuttavat tahot, kuten Kaupunkikeskustayhdistys, tuntevat varmasti edellä mainitut ongelmat.

Henkilöimällä asiat eivät parane, eivätkä politisoimalla. Irtopisteitä toki ongelmien penkomisesta julkisuudessa saa.

Vaarana on kuitenkin se, että asiat menevät periaatteellisiksi, jolloin ei tärkeää olekaan asian korjaaminen, vaan ongelmasta saatu julkinen huomio.