Pääkirjoitukset

Hämeenlinnassa osallistetaan jo

Hämeenlinnassa on otettu jo monta askelta pyörätuolin perässä, kun muualla maassa vasta varovaisesti odotellaan, mitä maan hallituksen suunnittelema osallistava sosiaaliturva käytännössä voisi tarkoittaa.

Työttömät voisivat kaavailujen mukaan toimia esimerkiksi vanhusten ulkoiluttajina, mikä voisi vaikuttaa heidän saamiinsa sosiaalietuuksiin (HäSa 19.9.).

Hämeenlinnassa pitkäaikaistyöttömät ovat ulkoiluttaneet vanhuksia jo pitkälti toista vuotta, ja kokemukset ovat olleet hyviä. Asialla ovat olleet vapaaehtoiskeskus Pysäkki, kaupunki ja työvoiman palvelukeskus.

Aikaisemmat suunnitelmat vastikkeellisesta sosiaaliturvasta on tyrmätty sillä perusteella, että kysymys olisi työttömän perusoikeuksiin puuttumisesta, pakkotyöstä tai vähintäänkin työvelvoitteesta.

Ensimmäistäkään työtöntä ei voi pakottaa pyörätuolia työntämään. Työttömät eivät tarvitse usein raskaassa elämäntilanteessaan välttämättä uusia velvollisuuksia, vaan kannustusta ja valmiiksi avattuja osallistumisen mahdollisuuksia.

SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Tukiainen vaatii että työmarkkinajärjestöjen pitää päästä mukaan uudistusta valmistelevaan työryhmään.

Nyt nämä ay-poliittiset ja kaikkialla mörköjä näkevät vanhanaikaiset perustelut on syytä jättää omaan arvoonsa. Jokin taloudellinen kannuste työttömillä pitää osallistuakseen varmaankin jatkossa olla, mutta eiköhän siitä pystytä sopimaan, jos yhteistä tahtoa löytyy.

Miksi työttömät eivät voisi tilanteensa niin salliessa tehdä sellaisia tarpeellisia töitä, joihin ei muuten löydy tekeviä käsiä?

Vanhainkodeissa ja muissa hoitolaitoksissa ei ehditä ulkoiluttaa potilaita läheskään tarpeeksi. Myös omissa kodeissaan asuu runsaasti apua tarvitsevia.

Pysäkin vapaaehtoisista Markku Kettunen on tehnyt ainutlaatuisen ison urakan vanhusten ulkoilutuksessa. Hän rohkaisee kehittelemään paikallista ideaa laajemminkin (HäSa 20.9.). Kukaan ei estä sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikkoa (kok.) kopioimasta ”Hämeenlinnan mallia” vaikka suoraan.

Erityisen arvokasta tietoa on saatu työttömien perehdytyksestä. Markku Kettusen kuvailemalla tavalla asianomaisten pitää olla riittävän kyvykkäitä ja motivoituneita. Siihen pitää lisätä, että mitään erityistaitoja tai -koulutusta ei tarvita.

Työstä saatava korvaus tai muu vastikkeellisuus, oli se minkä tyyppistä tahansa, ei voi olla pääasiallinen motiivi lähteä auttamaan ikäihmisiä.

Monessa tapauksessa jo pelkkä työn säännöllisyys saattaa saada passivoituneen henkilön elämän takaisin raiteilleen. Ensimmäinen merkintä viikkokalenterissa voi olla se kaikkein tärkein.

Kaikki hoitotyö ja myös vapaaehtoiseksi auttajaksi lähteminen vaatii sitoutumista. Työ kuitenkin myös antaa harvinaisen paljon tekijälleen. Sen tietävät kaikki Hämeenlinnassa Pysäkin vapaaehtoisina tai muutoin vanhuksia ulkoiluttaneet.

Päivän lehti

20.1.2020