fbpx
Pääkirjoitukset

Harmaa talous hiertää edelleen kuljetusalalla

Harmaata taloutta on yritetty kitkeä pois myös maantiekuljetuksista, mutta ongelma hiertää edelleen äärimmäisen kovasti kilpailtua alaa. Hallitus yrittää loppuvuoden aikana puuttua ongelmiin lisäämällä viranomaisten välistä yhteistyötä ja valvontaa.

Ulkomaisten kuljetusyhdistelmien niin sanottu kabotaasiliikenne on ollut suomalaisten liikennöitsijöiden ja kuljettajien hampaissa jo vuosien ajan.

Ongelman laajuudesta on monenlaisia arvioita, mutta ulkomainen liikenne saa joka tapauksessa selvää kilpailuetua ja ansiotonta hyötyä löysästä lainsäädännöstä ja olemattomasta valvonnasta.

Ulkomaiset yritykset saavat EU:n suosiollisella avustuksella kuljettaa tavaraa Suomen maaperällä, kunhan ne tuovat ensin kuorman maailmalta Suomeen.

EU suosii tavaroiden vapaata liikkumista ja säädökset ovat sen mukaisia. Suomi on kansallisella lainsäädännöllä hieman tiukentanut määräyksiä, mutta ulkomaiset rekat ajelevat edelleen maata ristiin ja rastiin.

Suomi on EU:n painostuksesta muovaamassa lainsäädäntöä eurooppalaiselle tasolle, mutta ulkomaiseen liikenteeseen liittyvään harmaaseen talouteen tartutaan ponnekkaammin, jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat.

Valvonnan ja viranomaisyhteistyön lisäksi liikenteeseen ulotetaan myös tilaajavastuuta.  Kuljetuksien tilaajien on huolehdittava, että kuljetusyritykset hoitavat tinkimättä myös kaikki työnantajavelvoitteensa.

Harmaata taloutta on kitketty samanlaisella perusteella myös muilla aloilla.

Kuljetusyritykset ja kuljettajat ovat olleet pitkään huolissaan nimenomaan olemattomasta valvonnasta.

Alalla liikkuu mitä villeimpiä tarinoita ulkomaisten kuljettajien palkoista ja kuljetuksien hinnoista. Laillisesti toimivat ja velvoitteensa hoitavat suomalaisyritykset ovat hävinneet hintakisassa.

Kabotaasiliikenteessä noudatetaan tulevaisuudessa entistä tarkemmin EU:n pykäliä, mutta harmaa talous on saatava viimein kuriin kansallisilla toimilla. 

Ulkomaisen ammattiliikenteen valvontaa on tiivistettävä samaan tapaan kuin rakennusalalla, jossa siitä on hyviä kokemuksia.

Menot