Pääkirjoitukset

Hiilidioksidin käyttö avaa lupaavia näkymiä

Fossiilisia polttoaineita korvaaviin biopolttoaineisiin on vuoroin ladattu suuria toiveita ja epäilyjä. Uusiutuvat polttoaineet ovat kuitenkin vasta kehityksensä alkupäässä.
VTT:n Juho Kauppinen esittelemässä pilottiyksikön laitteistoa europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle Jokioisilla.

Suurista suunnitelmista huolimatta esimerkiksi Suomen tieliikenteen biopolttoaineet valmistetaan vielä pitkään pääosin ulkomaisista raaka-aineista.

Elintarviketuotantoon soveltuvista kasveista saatavat ns. ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet ovat huonossa huudossa, koska ne yhdistetään sademetsätuhoihin.

Liikenteen polttoaineita voi valmistaa myös kaikista metsäjakeista, mutta puulle on arvokkaampaakin käyttöä kuin tehdä siitä polttoainetta.

Jätteistä valmistetut ns. toisen sukupolven biopolttoaineet ovat tutkimusten mukaan ainoita polttoaineita, jotka varmasti vähentävät päästöjä.

Esimerkkinä mainittakoon St1:n elintarvikejätteistä ja -tähteistä valmistama etanoli.

Nyt VTT ja St1 tekevät Jokioisilla St1:n biojalostamolla ainutlaatuisia koeajoja, joissa bioetanolin tuotantoprosessista erotetusta hiilidioksidista ja vedestä erotetusta vedystä tuotetaan ympäristöystävällisesti hiilivetyjä, joista voidaan sitten jalostaa edelleen biopolttoainetta tai kemikaalia.

Pilotointi pyrkii kierrättämään ilmastoa rasittavat teollisuuden hiilidioksidipäästöt käyttöön.

Hanke on osa VTT:n tutkimuskokonaisuutta, jossa kehitetään ratkaisuja ilmastonmuutoksen rajoittamiseen.

Sivutuotteiden hyödyntämien kestävästi on mitä järkevintä toimintaa, kunhan se on kannattavaa.

Bioperäisen hiilidioksidin käyttö hiilen lähteenä sekä sen muuntaminen erilaisiksi polttoaineiksi ja kemikaaleiksi auttaa korvaamaan raakaöljyn käyttöä yhteiskunnassa.

Varauksellisuus kohdistuu vain tekniikan toimivuuteen, tuotannon kannattavuuteen ja suoranaisiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tarkempia vastauksia on luvassa pilottilaitoksesta.

Avainasemassa on ratkaisujen löytäminen kestävän kehityksen mukaisille uusille vientituotteille.

Mielenkiinto hiilidioksidin hyödyntämisratkaisuja kohtaan on kasvanut viime vuosina suuresti maailmalla.

Suuret lupaukset ovat lunastettavissa vain kannattavalla tuotantoprosessilla ja kohtuullisilla investoinneilla, ei pelkästään toimivalla prosessilla.

Päivän lehti

27.1.2020