Pääkirjoitukset

Homoparin vihkimistä ei ole kirkossa kuulutettu

Tasa-arvoisen avioliiton lakimuutos tulee voimaan maaliskuussa ensi vuonna, mutta homoparien vihkimisiä ei keväällä kirkossa kuuluteta. Kirkko on kipuillut muutoksen kanssa, koska sillä on kannattajansa ja vankkumattomat vastustajansa myös työntekijöiden piirissä.

Kirkolliskokous käsittelee alkavalla viikolla piispainkokouksen selontekoa avioliittolain muutoksesta, mutta se on jäämässä keskustelunavaukseksi ilman muutosaloitetta.

Piispainkokous otti selonteossaan kielteisen kannan samaa sukupuolta olevien parien vihkimiseen ja siunaamiseen, vaikka piispojen joukosta on kuulunut myös sallivia puheenvuoroja.

Eri näkökannoista kertoo myös se, että Helsingin hiippakuntavaltuuston kannanoton mukaan kirkko voi vihkiä ja siunata kaikki avioparit, myös homoparit, jotka tätä seurakunnalta pyytävät. Hiippakuntavaltuustolla tai piispainkokouksella ei ole asiassa lopullista ratkaisuvaltaa.

Linjanmuutoksista vastaa kirkolliskokous, mutta yhteisen, kaikkien tunnustaman linjan saavuttaminen vaikuttaa vaikealta ja vaatii määräenemmistöpäätöstä. Laintulkintojen oikeellisuudesta päättää viime kädessä oikeuslaitos.

Kirkkohallitus toteaa oikeudellisessa selvityksessään, ettei papilla ole velvollisuutta eikä kirkon omien sääntöjen mukaan toistaiseksi myöskään oikeutta vihkiä homopareja. Papin vihkimä avioliitto on silti juridisesti pätevä.

Kukaan ei vielä tiedä, mitä tapahtuu papille, joka ensi keväänä rohkenee vihkiä homoparin. Jokunen pappi on jo ilmoittanut halustaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja. Jos jahkailu jatkuu, hiippakunnat saattavat kohdella homopareja vihkiviä pappeja tolkuttomasti eri tavalla. Mahdollisista seuraamuksista kun päättävät hiippakuntien omat tuomiokapitulit. Kirkkohallitus ei ole esittänyt tunnustamaansa ongelmaan ratkaisua.

Paine samaa sukupuolta olevien parien kirkolliseen vihkimiseen vain kasvaa. Kirkolle olisi helpointa olla rankaisematta homopareja vihkiviä pappeja. Läpi sormienhan on katsottu myös naispappeja vastustaneita pappeja.

Huonoin vaihtoehto on, jos ihmisten yhdenvertaisuusasiasta muodostuu vuosikausia pitkä, repivä riita naispappeuskysymyksen tapaan. Asia on pystyttävä puhumaan kirkossa halki.

Päivän lehti

27.10.2020

Fingerpori

comic