Pääkirjoitukset

Hukka perii, elleivät kanta-arviot kohtaa

Luonnonvarakeskuksen uusi susikannan arvio sai metsästäjien niskavillat pystyyn.

Metsästäjäliitto epäilee tarkennetun menetelmän tuottavan sutta ja sekundaa, kun tuore kanta-arvio väittää Suomen susimäärän huvenneen susijahtien ansiosta peräti neljänneksellä vuodessa.

Luonnonsuojeluliitto näkee puolestaan hukkaputken. Tutkijoiden mukaan kanta-arvio on tarkempi kuin koskaan.

Susien määrä on elänyt Suomessa koko 2000-luvun. Kanta nousi sadasta parhaimmillaan yli 250 yksilöön, mutta kääntyi laskuun kannanhoidollisen metsästyksen ansiosta. Sudet ovat lisäksi levittäytyneet itäisestä Suomesta länteen, missä Kanta-Häme on saanut osansa.

Suomessa oli Luken mukaan maaliskuun alussa 150–180 sutta. Susikanta on vahvin Lounais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Kokonaan tai enimmäkseen Suomen puolella liikkuvia susilaumoja oli yhteensä 14 ja susiparireviirejä 18. Määrä on kaukana hoitosuunnitelmaan kirjatusta 25 susilauman tavoitteesta.

Luke on hakenut lisää luotettavuutta kannanarviointiin laajasti käytetyillä dna-menetelmillä. Arvioinnissa on ennen painotettu petoyhdyshenkilöiden Tassu-järjestelmään kirjaamia havaintoja ja pannoitettujen susien satelliittiseurantaa.

Esimerkiksi Rengossa on suden virta- ja ulostenäytteiden dna-analyysin perusteella ollut ainakin seitsemän eri yksilöä. Näytteitä oli liki 50.

Metsästäjäliitto haluaa valtakunnallisiin dna-arvioihin kosolti lisää kattavuutta, syksyllä erillislaskentaa ja arvioperusteiden seikkaperäistä selvitystä ennen kannanhoidollisia jatkopäätöksiä. Liitto arvioi Tassu-havaintojen laskeneen suurpetoyhdysmiesten ja Luken yhteistyöongelmien vuoksi. Luken mukaan laskua edes ollut.

Tutkimustulokset luovat perustan susikannan hoidolle. Susien kanta-arviomenetelmää on tärkeää jatkuvasti kehittää niin, että kaikki osapuolet voivat sen tulokset hyväksyä. Kannan vahvuus määrittäköön puolestaan kaatoluvat.

Suurpetojen kannanhoito on tasapainottelua petojen säilymisen ja haittavaikutusten välillä. Petopelkoa ei ole syytä enempää lietsoa.

Mainos