Pääkirjoitukset

Huolestuttavia viestejä alakouluista

Uusi opetussuunnitelma on ollut käytössä alakouluissa nyt päättyvän syyslukukauden verran. Lopullista arviota uudesta opetussuunnitelmasta ei tietenkään voida vielä antaa, mutta opettajien huolestuneita viestejä kannattaa kuunnella tarkoin.

Ylen teettämässä kyselyssä kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että uusi opetussuunnitelma heikentää selvästi tai jonkin verran oppimistuloksia. Luku on hämmentävän suuri. Toisaalta rehtoreista ainoastaan kuusi prosenttia arvioi, että uusi opetussuunnitelma heikentää tuloksia.

Opetussuunnitelmien uudistuksella pyrittiin varmistamaan, että suomalaisten lasten ja nuorten osaaminen ja taidot pysyvät tulevaisuudessakin hyvällä tasolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti tarkasteltuna.

Alkuperäinen tavoite oli varmasti oikea. Nyt kysymys kuuluu, päästäänkö uudella ops:lla tavoitteisiin. Opettajien mukaan näin ei välttämättä käy.

Haastateltujen opettajien mukaan lahjakkaille lapsille uusi opetussuunnitelma toimii, mutta heikot tipahtavat kyydistä aikaisempaa helpommin.

Kyydistä tipahtaminen jo alakoulussa ei lupaile oppilaalle kovin ruusuisia tuloksia jatkossakaan, vaikka ryhdistäytymiselle on siinä vaiheessa vielä aikaa. Takamatkalta lähteminen ei kuitenkaan auta oppilaita.

Opetusuudistuksen tavoitteina oli myös vahvistaa oppilaan aktiivisuutta, lisätä opiskelun merkityksellisyyttä ja mahdollistaa onnistumisen kokemukset jokaiselle oppilaalle.

Kauniissa visiossa lapsia ja nuoria lisäksi ohjataan ottamaan vastuuta opiskelustaan, ja jokaista oppilasta myös tuetaan opinnoissa.

Toivoa sopii, että visio toteutuu myös käytännössä.

Etukäteen arveltiin, että uusi ops jakaa eniten mielipiteitä oppimisen arvioinneissa.

Lukuvuoden päätteeksi oppilaat saavat edelleen todistuksen, jossa on oppiaineittain annettu arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut lukuvuoden tavoitteet. Kunta saa päättää, ovatko alakoulun todistukset sanallisia vai annetaanko oppilaille numeroarvosanat.

Julkinen keskustelu asiasta on vielä käymättä. Numerot ovat selkeitä, mutta moni opetusalan ammattilainen pitää niitä myös ongelmallisina. Sanallinen arvio voi parhaimmillaan olla selvästi monipuolisempi.

Päivän lehti

26.9.2020

Fingerpori

comic