Pääkirjoitukset

Huumeet houkuttavat, silmiä ei voi ummistaa

Kokaiinin käyttö oli viime vuonna yleisintä Helsingissä, amfetamiinin käyttö Kouvolassa ja metamfetamiinin käyttö Lahdessa.
Yleisin suomalaisten käyttämä huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuoden 1992 kuudesta prosentista nykyiseen 24 prosenttiin. Kuva: Lassi Puhtimäki
Yleisin suomalaisten käyttämä huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuoden 1992 kuudesta prosentista nykyiseen 24 prosenttiin. Kuva: Lassi Puhtimäki

Suomessa nuorista aikuisista jo lähes puolet on kokeillut laittomia huumeita. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päihdetutkimuksessa selvisi, että huumeiden kokeilu ja käyttö ovat edelleen yleistyneet erityisesti 25–34-vuotiailla nuorilla aikuisilla.

Tämän ikäryhmän vastaajista peräti 45 prosenttia ilmoitti vuonna 2018 käyttäneensä jotain laitonta huumetta joskus elämässään. Vanhempi ikäluokka ei tee suurta poikkeusta. Myös 35–44-vuotiaiden ikäryhmässä huumekokeilut ovat selvästi yleistyneet.

Hyvä uutinen on se, että päihdetutkimuksen lukuja nostaa yhteen tai joihinkin käyttökertoihin rajoittuvat huumekokeilut tai jo taakse jääneet käyttöjaksot.

THL:n mukaan jatkuvampaa käyttöä kuvaavat viimeisen vuoden ja viimeisen kuukauden aikaiset luvut jäävät onneksi huomattavasti matalammalle tasolle.

Yleisin suomalaisten käyttämä huume on kannabis. Kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet vuoden 1992 kuudesta prosentista nykyiseen 24 prosenttiin.

THL:n mukaan toiseksi yleisintä on lääkkeiden käyttö ei-lääkinnällisiin tarkoituksiin, mikä on pysynyt melko tasaisena 2000-luvulla.

Muita huumeita on puolestaan kokeillut vain alle viisi prosenttia väestöstä. Näistä yleisimpiä ovat stimulantteihin kuuluvat ekstaasi ja amfetamiini.

THL on myös selvittänyt jätevesitutkimuksissaan, että pitkällä aikavälillä stimulanttihuumeiden yhteenlasketuissa käyttömäärissä on merkittävää kasvua.

Tuoreessa tutkimuksessa jätevedet paljastivat, että kokaiinin käyttö oli viime vuonna yleisintä Helsingissä, amfetamiinin käyttö Kouvolassa ja metamfetamiinin käyttö Lahdessa.

Vertailussa Hämeenlinna oli kaupungeista kahdeksannella sijalla jätevesien metamfetamiinipitoisuuksissa; ainetta löytyi vedestä 45 milligrammaa päivässä tuhatta asukasta kohti. Vastaava luku Lahdessa oli 95 milligrammaa. Lahden huumeongelmaa on pidetty jopa katastrofaalisena (HS 8.5.2018). Lisäksi pääkaupungin läheisyys tarkoittaa sitä, ettei ongelmilta voida ummistaa silmiä Kanta-Hämeessäkään.