Pääkirjoitukset

Huumeet ovat kasvava ongelma liikenteessä

Ensin hyvät uutiset: Tietoon tulleiden rattijuopumusrikosten määrä on ollut valtaosin laskussa viimeiset kymmenen vuotta. Vuoden 1990 ennätyslukemista tapaukset ovat vähentyneet yli kolmanneksen.

Kaikkiaan Suomessa tuli rattijuopumusrikoksia viime vuonna ilmi 17 600 kappaletta. Vuonna 1990 luku oli lähes 30 000.

Sitten huonot uutiset: Alkoholin aiheuttamat rattijuopumukset vähenivät 6,4 prosenttia, mutta huumausaineiden aiheuttamat käryt kasvoivat peräti viidenneksellä.

Siis miltei 20 prosenttia!

Tilastokeskuksen mukaan alkoholin ja huumaavan aineen sekakäyttö ratin takana lisääntyi sekin 12,4 prosenttia.

Suomalainen liikennekäyttäytyminen ei tietysti synny missään umpiossa tai erillään muusta yhteiskunnasta.

Siksi selvää on, että huumeiden käytön yleistyminen lisää myös huumaantuneena ajavien kuljettajien määrää. Virkavalta yrittää tunnistaa mahdollisimmat monet huumaantuneena ajavat kuljettajat ajotapoja tarkkailemalla.

Pelkkä kärynneiden tilasto ei kerro, kuinka paljon huumaantuneena ajavia todella on.

Se ei kerro myöskään sitä, onko poliisi oppinut aikaisempaa paremmin tunnistamaan huumaantuneena ajavat vai onko niin sanottujen huumepikatestereiden käyttö lisääntynyt.

Toivottavasti molempia, sillä huumeet heikentävät kuljettajan huomio-, arviointi- ja toimintakykyä.

Huumausaineet ovat liikenteessä kasvava ongelma, mutta viina hallitsee silti edelleen rattijuopumustilastoja.

Lähes seitsemän kymmenestä kärystä johtui viime vuonna kuningas alkoholista.

Jos tuoreimmista tilastoista hakee jotain positiivista, niin törkeiden rattijuopumustapausten määrä on ollut selvässä laskussa vuoden 2004 jälkeen.

Kaikkiaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2015 koko maassa yhteensä 413 200 rikosta, missä on vähennystä noin prosentti edellisvuoteen nähden.

Kanta-Häme sijoittuu maakuntavertailun kahdeksannelle sijalle, kun rikosmääriä verrataan asukasmääriin. Huonompikin sijoitus varmasti kelpaisi, mutta maan keskiarvon alapuolella Kanta-Häme on.

Rikoksia sataatuhatta ihmistä kohden tuli ilmi maakunnassa 6 900 kappaletta.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic