fbpx
Pääkirjoitukset

Huumemarkkinoiden muutoksiin olisi syytä varautua ennakolta

Huumekuolemien määrä on kasvanut erityisesti alle 25-vuotiaiden keskuudessa.
Käytettyjä huumeneuloja vaihdetaan uusiin. Huumeidenkäyttäjille olisi tarjottava tietoa käytön riskeistä ja pistämistä vähemmän haitallisiin käyttötapoihin siirtymisestä. Kuva: Esko Tuovinen
Käytettyjä huumeneuloja vaihdetaan uusiin. Huumeidenkäyttäjille olisi tarjottava tietoa käytön riskeistä ja pistämistä vähemmän haitallisiin käyttötapoihin siirtymisestä. Kuva: Esko Tuovinen

Erilaisten muuntohuumeiden, kuten synteettisten opioidien saatavuus on kasvanut Euroopassa. Sama kehitys voi tapahtua myös täällä Suomessa. Mahdollisiin huumemarkkinoissa tapahtuviin muutoksiin olisikin syytä varautua jo ennakolta, sillä varautumisella voitaisiin ehkäistä tehokkaasti huumekuolemia.

Keinoja ja menetelmiä huumekuolemien ehkäisyyn on lukuisia, mutta vain osa niistä saa suomalaisen yhteiskunnan varauksettoman hyväksynnän.

Yksi kelpuutetuista on nykyistä laadukkaampi ja tehokkaampi tiedotus.

Huumeidenkäyttäjille olisi tarjottava tietoa käytön riskeistä, vähentämisestä ja pistämistä vähemmän haitallisiin käyttötapoihin siirtymisestä, THL:n tutkijat Inari Viskari ja Sanna Kailanto muistuttivat viime kuussa julkaistussa blogissaan.

Tutkijoiden mukaan erityisesti alkoholin, opioidien ja bentsodiatsepiinien yhtäaikaisen käytön yliannostusriskistä olisi tiedotettava.

Viskarin ja Kailannon mielestä Suomessa tulisi myös selvittää, olisiko naloksonin eli opiaattien vastalääkkeen jakamisesta hyötyä opioidikuolemien ehkäisyssä.

Tällaisessa selvityksessä olisi järkeä. Tällä hetkellä naloksonia on käytössä vain ensihoidon henkilökunnalla.

THL:n tutkijoiden huolet ovat aiheellisia, sillä huumeisiin kuolee Suomessa jo enemmän kuin liikenteessä. Huumekuolemien määrä on kasvanut erityisesti alle 25-vuotiaiden keskuudessa.

Vuonna 2019 tapaturmaisiin myrkytyksiin kuoli 54 nuorta. Alustavien arvioiden mukaan näyttää siltä, että viime vuonna uhrien määrä kasvoi.

Huumekuolemien ehkäisy on toistaiseksi jäänyt melko vähälle huomiolle.

Tutkijat muistuttavat, että esimerkiksi vuosikymmeniä tehtyä liikenneturvallisuustyötä ohjaa nyt kunnianhimoinen nollavisio, jonka – kylläkin epärealistisena – tavoitteena on, ettei kukaan kuole tai loukkaannu liikenteessä.

Tutkijoiden mielestä huumekuolemien ehkäisyyn pitäisi suhtautua yhtä painokkaasti kuin liikennekuolemien. Kun kyse on lähtökohtaisesti laittomista päihteistä, asennepuolella riittää vielä tekemistä.

Menot