Pääkirjoitukset

Hyvä yritys ei vielä riitä jätteiden kierrätyksessä

Jätteiden kierrätyksessä on otettu Suomessa edistysaskelia, mutta tahdissa on edelleen kosolti parannettavaa.
Kuluttajilla ja valmistajilla on yhä parannettavaa kierrätyksessä. Kuva: Juhani Salo
Kuluttajilla ja valmistajilla on yhä parannettavaa kierrätyksessä. Kuva: Juhani Salo

Tilastokeskus kertoo, että palveluiden ja kotitalouksien yhteenlaskettu jätemäärä jatkoi kasvuaan toissa vuonna.

Myönteisenä voisi pitää jätteiden kokonaismäärän laskua, vaikkakin se johtuu mineraalien kaivujätteiden laskusta vuodesta 2016.

Kaivostoiminta ja louhinta hallitsevat tonneittain tehtävää jätetilastoa. Muiden jätteiden osuudeksi jää vain vajaa neljäsosa.

Jos pintamaat, sivukivet ja rikastushiekat siivotaan pois tilastoista, jätekertymästä yli puolet tulee rakentamisesta, etenkin sen maamassoista, ja reilu neljännes teollisuudesta.

Palveluiden ja kotitalouksien jätteitä on tässä siivotussa tilastossa yli kymmenesosa. Vaikka osuutta voi ehkä pitää pienenä, puhutaan kuitenkin kolmesta miljoonasta jätetonnista. Ja palveluiden ja kotitalouksien jäte on siitä kevyestä päästä.

Pitkän ajan kehityksessä on myös hyvää. Kun jätteiden kaatopaikkasijoitus hiipuu, hyödyntäminen energiana ja materiaalina kasvaa joka vuosi.

Ilman mineraalijätteitä suomalaisten jätteistä hyödynnettiin energiana toissa vuonna noin 65 prosenttia ja materiana noin 28 prosenttia.

Tavoitteet ovat ja niiden pitääkin olla paljon korkeammalla. Suomen nykyinen kierrätysaste ei riitä edes EU-komissiolle.

Jätemäärää on ensisijaisesti vähennettävä ja toisekseen uudelleenkäyttöä on lisättävä.

Tavallinen kansalainen voi ympäristön ja tulevien sukupolvien hyväksi kuluttaa harkitummin ja kierrättää yhä enemmän.

Kartongin kierrättäjinä suomalaiset ovat maailman valioita. Biojätteiden ja muovien kierrätyksessä on yhä kirittävää. Kansalaisten lisäksi tarvitaan myös valmistajilta lisää tekoja, pakkauksia uusiutuvista materiaaleista.

Kierrätys kysyy lainsäädännön lisäksi ennen kaikkea asennetta. Kierrättäminen ei innosta, jos kierrätyspiste on turhan kaukana.

Kerros- ja rivitalojen läheisyydessä on kierrätyspisteitä eri kotitalousjätteille.

Lajittelutehokkuuden nimissä katse kääntyy omakotiasujien puoleen. Korttelikeräysastiat tekevät kohta tuloaan.

Päivän lehti

25.2.2020