Pääkirjoitukset

Hyvää halutaan tarjota, mutta rahaa uupuu

Hämeenlinnan tiukka talous konkretisoituu nyt varhaiskasvatuksessa. Samalla valkenee myös se, etteivät kaikki poliittiset päättäjät ehkä ole vielä sisäistäneet, millaisia niukkuuden aikoja nyt eletään.

Kaupunginvaltuusto päätti budjettikokouksessa marraskuussa, ettei subjektiivista päivähoito-oikeutta rajata. Vaikka se oletettavasti nostaa päivähoidon kustannuksia, tarkoitukseen ei osoitettu rahaa budjettiin.

Budjettiin kirjattiin sen sijaan SDP:n esittämänä, että selvitetään päivähoitotilojen käytettävyys isommille ryhmille sekä päivähoitopaikan kustannukset verrattuna samantyyppisiin kuntiin.

Lisäksi piti selvittää tuntiperusteisen päivähoitolaskutuksen käyttöönotto kaikissa yksiköissä.

Selvitykset puuttuvat yhä, samoin varhaiskasvatuksen kokonaisstrategia.

Maaliskuussa lasten ja nuorten lautakunta päätti pitää 3-5 -vuotiaiden ryhmäkoot entisellään, vaikka niitä olisi mahdollista kasvattaa yhdellä.

Varhaiskasvatuksen budjettiesitys oli suunniteltu siltä pohjalta, että hallituksen kunnille ojentamat säästökeinot, subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus ja ryhmäkoon suurentaminen yhdellä lapsella, käytetään hyväksi.

Siksi lasten ja nuorten lautakunta esitti äskettäin 725 000 euron ylitysoikeutta tämän vuoden budjettiinsa.

Kaupunginhallitus tyrmäsi esityksen ja palautti asian takaisin lautakunnan valmisteluun.

Siltä edellytetään välittömiä toimenpiteitä vastaavien säästöjen saavuttamiseksi. Samalla muistutetaan, että budjettiin sisällytetyistä velvoitteista.

Tätä voidaan pitää laiskanläksynä lautakunnalle. Verrokkikunnissa päivähoitopaikka tuotetaan Hämeenlinnaa edullisemmin. Syyt pitäisi selvittää.

Jos halutaan sijoittaa tulevaisuuteen, lasten ja nuorten palveluita pitää kehittää. Erilaiset vaihtoehdot päivähoidossa ja se, että päivähoitopaikka löytyy sujuvasti, ovat merkittäviä kilpailutekijöitä.

Hämeenlinnassa kuolee enemmän väkeä kuin syntyy. Väestönkasvu on hiipunut ja vähäinen kasvu on maahanmuuton varassa.

Nuorten perheiden pitäisi olla erityisen tervetulleita kaupunkiin. Siksi heidän palveluihinsa kannattaa myös sijoittaa.

Päivän lehti

1.11.2020

Fingerpori

comic