fbpx
Pääkirjoitukset

Iäkkäiden lääkityksessä riittää iäisyyshaastetta

Ikääntyneiden liikalääkitys on edelleen huolestuttavan yleistä. Lääkehaitat vievät vanhuksia sairaalaan asti.
Esimerkiksi psyykenlääkkeitä ja kipulääkkeitä syödään runsaasti ja osin ilman kunnon syytä. Kuva: Arttu Laitala
Esimerkiksi psyykenlääkkeitä ja kipulääkkeitä syödään runsaasti ja osin ilman kunnon syytä. Kuva: Arttu Laitala

Ikääntyessä sairauksien määrä tapaa kasvaa. Sen seurauksena joillakin vanhuksilla on käytössään mittava lääkearsenaali.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on selvittänyt, että suomalaisista yli 75-vuotiaista 13 prosenttia käyttää samanaikaisesti kymmentä tai useampaa lääkettä. Monilääkitys on selvästi vähentynyt vuosikymmenen aikana, mutta karsinnan varaa vieläkin riittää.

Monisairailla iso lääkekattaus on usein täysin tarpeen.

Fimean mukaan on kuitenkin yhä varsin tavallista, että lääkärit määräävät iäkkäille uusia lääkkeitä perehtymättä kokonaisuuteen.

Reseptilääkkeitä on voitu vain rutiininomaisesti uusia tarkemmin puntaroimatta niiden yhteisvaikutusta tai tarpeellisuutta.

Kaikki reseptilääkkeet, itsehoitolääkkeet ja luontaistuotteet eivät edes sovi käytettäviksi yhtä aikaa.

Polku ylilääkintään on auki, kun iäkäs käy hakemassa useiden erikoisalojen lääkäreiltä apua erinäisiin vaivoihinsa.

Asiakkaat menevät vastaanotolle yleensä yhden vaivan vuoksi, eivätkä ymmärrä kertoa tai kysyttäessäkään muista koko lääkitystään. Tai lääkäri ei ehdi asiaa tarkistaa.

Vältettävien lääkkeiden käyttö on vähenemisestään huolimatta vieläkin yleistä. Vältettäviä ovat lääkkeet, joiden haittavaikutusten riski on iäkkäälle suurempi kuin arvioitu hyöty.

Monet lääkkeet aiheuttavat sekavuutta, huimausta ja muistihäiriöitä. Ikääntynyt elimistö ei kestä lääkkeitä yhtä hyvin kuin nuori.

Pahimmillaan ylilääkitys ja sopimattomat lääkkeet johtavat sairaalahoitoon.

Ikäihmisten kohdalla on kiinnitettävä erityistä huomiota lääkkeiden yhteiskäytön ja haittojen vaikutuksiin sekä lääkkeiden oikeaan annosteluun.

Kotona tai palveluasunnoissa asuvien lääkityksen tarkistaminen on ollut sattumanvaraisempaa kuin laitoshoidossa olevilla.

Lääkehoidon kokonaisarviointi sujuu lääkärin vastaanotolla ja yhteistyössä apteekin kanssa.

On muistettava, että lääkehoito tulee aloittaa, muuttaa tai lopettaa lääkärin valvonnassa eikä omin päin.

Menot