Pääkirjoitukset

Ilmastonmuutoksen torjunta sai vastaiskun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti viime viikolla asetuksen, jolla romutetaan hänen edeltäjänsä pyrkimykset vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Trumpin mukaan hänen hallintonsa lopettaa ”sodan hiiltä vastaan”.

Yhdysvaltain rajan pohjoispuolella Kanadassa tehdään täysin päinvastaisia ratkaisuja. Maa aikoo ottaa käyttöön hiiliveron, joka edistää biopolttoaineiden käyttöä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pyörsi aikaisempia puheitaan ja kiisti ihmisten toimenpiteiden ja ilmaston lämpenemisen syy-yhteyden.

Vielä runsaat kymmenen vuotta sitten Putin oli samassa rintamassa tutkijoiden ja tiedemiesten kanssa ilmaston lämpenemisen vakavuudesta ja haitoista.

Nyt Putin näki ilmaston lämpenemisen luovan uusia mahdollisuuksia arktisten alueiden hyödyntämiseen taloudellisesti. Trumpin lähtökohdat olivat niin ikään puhtaasti taloudelliset. Hän sanoi hiilen käytön lisäämisen vauhdittavan talouskasvua.

Kommentit ovat tyrmistyttäviä, ja ne ovat pahassa ristiriidassa Pariisin sopimuksen ratifioineiden 100 maan perustellun kannan kanssa.

Globaaleista päästöistä nuo maat kattavat jo 75 prosenttia.

Venäjä ja Yhdysvallat kuuluvat viiden eniten hiilidioksidipäästöjä tuottavan maan tai maaryhmän joukkoon. Muita maita ovat Intia, Kiina ja Euroopan unionin maat kokonaisuutena.

Euroopan unioni ja jopa Kiina ovat sitoutuneet Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Molemmat tekevät mittavia ponnistuksia ilmaston lämpenemisen vähentämiseksi.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on merkittävin ilmaston lämpenemistä aiheuttava tekijä. Yksin liikenne aiheuttaa lähes neljänneksen globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä.

Nyt sovitut Pariisin sopimuksen päästörajoitukset eivät vielä ole tutkimusten mukaan riittäviä. Niillä ilmaston lämpeneminen saadaan rajoitettua kolmeen asteeseen, kun turvallisena rajana pidetään kahta astetta.

Suomi kulkee ilmastomuutoksen vastaisen taistelun etujoukoissa. Kunnianhimoinen tavoite on nostaa uusiutuvien energialähteiden osuus 38 prosenttiin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Myös energian entistä tehokkaammalla käytöllä vähennetään päästöjä.

Päivän lehti

25.10.2020

Fingerpori

comic