fbpx
Pääkirjoitukset

Ilmastonmuutos saattaa vesilaitokset painetestiin

Suomessa ei ole varaa jäädä kehuskelemaan reiluja pohjavesivaroja ja toimivaa vesihuoltoa, sillä etenevä ilmastonmuutos asettaa vesilaitoksemme uudenlaiseen painetestiin.
Ilmastonmuutos koettelee pohjavesiämme ja vesihuoltomme toimintaa. Kuva: Seppo Pessinen
Ilmastonmuutos koettelee pohjavesiämme ja vesihuoltomme toimintaa. Kuva: Seppo Pessinen

Ilmastonmuutos tietää sään ääri-ilmiöiden lisääntymistä kuten toistuvia rankkasateita ja myrskyjä. Jatkossa kesät ovat paitsi lämpimämpiä myös entistä kuivempia. Talvet voivat vaihdella kireistä pakkaskeleistä leutoihin, loskaisiin ja vetisiin.

Sääolosuhteet vaikuttavat suuresti elintärkeän pohjaveden pinnankorkeuksiin. Sateiden lisäksi pohjavesikertymään vaikuttavat kevään aikaistuminen ja kesäkauden kasvava haihdunta.

Pohjaveden kierto on pienissä ja keskisuurissa pohjavesimuodostumissa suhteellisen nopeaa, jolloin kuivina vuosina voi pohjavedestä tulla pulaa loppukesästä ja syksyllä.

Kanta-Hämeen vesivarat eivät joudu suurimpaan ahdinkoon, sillä syksyn runsastuvat sateet ja lumien toistuva sulaminen leutoina talvina täydentävät pohjavesivarastoja. Lisäksi lyhenevä talvikausi johtaa yleisesti entistä ylempiin pohjavedenkorkeuksiin talvella ja alkukeväällä.

Entistä yleisemmät ja pitemmät kuivat kaudet sekä runsastuvat valumavedet lisäävät kuitenkin entisestään vesihuollon riskejä. Juomavesi saattaa ottamoilla tai kotitalouksien kaivoissa ehtyä tai sitten saastua pintavesistä.

Kuivuus voi toisaalta heikentää maaperän kantavuutta ja aiheuttaa näin putkirikkoja, kuten kävi kesällä 2018.

Vedenjakeluverkostoa ei ole varaa päästää huonoon kuntoon. Heikkenevä vedenlaatu vaatii enemmän vedenkäsittelyä.

Suomen ilmastopaneelin tuore selvitys todistaa, että Suomen vesihuollolla on periaatteessa kelpo edellytykset sopeutua ilmastonmuutokseen, mutta ryhtiliikkeelle ja ennakoinnille on tarvetta.

Kaikissa vesilaitoksissa ei ole syytä tai toisesta nähty vielä tarpeelliseksi huomioida ilmastonmuutosta.

Varautumissuunnitelma on vain osalla. Joka kolmas laitos ei ole lainkaan tarkastellut sää- ja ilmastoriskejä.

Sähkökatkoihin on sentään varauduttu hyvin, vaan ei tulviin tai pitkään kuivuuteen. Niitä on kuitenkin luvassa.

Varautumista hankaloittaa varsinkin pienemmissä vesilaitoksissa se, että se vaatii lisää investointeja. Huonoin vaihtoehto on luottaa hyvään tuuriin. Suunnitelmallisuus on parasta.

Menot